Zevenkrachtenmodel

Implementatie van verandering vraagt kennis, inzicht en vaardigheden op het vlak van menselijke dynamiek en interactie. Het Utrechtse bureau Berenschot ontwierp hiervoor het zogenaamde Zevenkrachtenmodel. De realiteit van veranderen is geen rechte lijn tussen probleem, projectaanpak en uiteindelijk resultaat. Problemen kennen vaak verschillende perspectieven en belangen. Door een Competence-for-change-aanpak kunnen betrokkenen een bredere kijk op zaken krijgen, waardoor veranderingen écht een kans krijgen.

Zevenkrachtenmodel

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie