Werk aan kwaliteit 2017

Vismarkt met A-Kerk, Groningen (foto: Hardscarf).

Het plein en de toren

Frederic Laloux neemt ons in zijn boek Reinventing organisations mee in het verhaal van twaalf organisaties die hun structuren, praktijken en culturen hebben vormgegeven op een cyane manier. Ze onderscheiden zich van klassieke managementconcepten door drie doorbraken: zelfsturing, heelheid en evolutief doel. Laloux noemt Buurtzorg als een Nederlands voorbeeld van een cyane organisatie. Ook andere (zorg)organisaties hebben dit concept overgenomen. In een documentaire over het ‘nieuw organiseren’ hoorde ik een hoogopgeleide zorgprofessional  zeggen: “We mogen nu zelf beslissingen nemen over hoe we de zorg verlenen.” Hoe is het mogelijk dat het ooit anders is geweest, denk je dan. “The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence – It is to act with yesterday’s logic”, aldus Peter Drucker. We zijn zo gewend te denken in verticale, hiërarchische structuren dat het moeilijk is – en dus tijd kost – om anders te gaan denken. En dat terwijl bijvoorbeeld netwerkorganisaties al zo oud zijn als de geschiedenis (zie bijvoorbeeld Het plein en de toren van Niall Ferguson). Voorspelling: over vijf  tot tien jaar is voor veel organisaties de discussie ‘centraliseren’ of ‘decentraliseren’ geen gespreksonderwerp meer. Ook 2017 was voor mij een jaar om vanuit deze inspiratie te werken aan kwaliteit. In vogelvlucht:

  • Teamleider kwaliteitszorg – Bij Hogeschool Utrecht hebben we met het team Kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek nieuwe stappen gezet in de teamontwikkeling. De resultaten daarvan werden ook zichtbaar in het tweejaarlijkse werkbelevingsonderzoek dat voor ons team bovengemiddelde resultaten liet zien. Tijdens een leidinggevendendag bij de HU presentaties verzorgd over de betekenis van teams voor horizontaal organiseren. Zinvol contact met Avans Hogeschool en hun concept van teamondernemerschap (zie Onderwijsinnovatie september 2017 vanaf pagina 21). Op mijn leestafeltje ligt het boek Teamondernemerschap – van TOB naar TOP teams al klaar.
  • Projectleider instellingstoets – Net als zes jaar geleden benoemd als projectleider bij Hogeschool Utrecht voor de instellingstoets kwaliteitszorg onderwijs van de NVAO. In deze ronde werken we met een projectgroep en een stuurgroep. Dat pakt goed uit. Ook voor de werklast, want het ‘gewone’ werk gaat door. Bestuurlijk overleg met de NVAO was in december. De audits zijn gepland voor november-december 2018.
  • Interne auditor – Als voorzitter auditteam een interne audit uitgevoerd bij de Pabo van Instituut Theo Thijssen van Hogeschool Utrecht (NVAO-beoordelingskader). Bij NCOI een interne audit gedaan op management- en bedrijfsprocessen (ISO 9001).
  • Adviseur – Bij Elycio Talen adviestraject gestart voor de overstap naar de nieuwe ISO 9001:2015. Ook studentadviesbureau  Scompany op weg geholpen met eenzelfde overstap. Contextanalyse, leiderschap en risicomanagement krijgen in de nieuwe normversie betekenis voor de bedrijfsvoering.
  • Trainer – Samen met Paul van Deursen van Onderwijs.pro twee driedaagse leergangen onderwijskwaliteit verzorgd, evenals twee dagtrainingen voor opleidingscommissies. Bij Hogeschool Utrecht samen met een teamgenoot opnieuw twee keer de succesvolle workshop accreditatie verzorgd.
  • Bestuurslid NNK – In het bestuur van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) bijgedragen aan strategieontwikkeling, een nieuw geformuleerde visie en de voorbereiding van een nieuwe website. Vanuit mijn portefeuille hbo veel contact gehad met het Platform HBO dat in 2017 vijf drukbezochte en gewaardeerde bijeenkomsten organiseerde.
  • Publicaties – Nieuw kwaliteitsmanagement: organiseren van interactie: artikel in Synaps over kwaliteitsmanagement dat zich vooral toelegt op het organiseren van dynamiek. Onderwijskwaliteit: uitdagingen en kansen: reflectie op 100 deelnemersdagen van de Basisleergang onderwijskwaliteit hbo met Paul van Deursen in Hoger onderwijsmanagement. De hark op de schop: column in Kwaliteit in Bedrijf over concurrerende en succesvolle organisatiemodellen in plaats van de hark die ons nog tussen de oren zit. En van het boek Kwaliteitsmanagement in de Praktijk zijn opnieuw veel exemplaren verkocht; een epub-versie is in voorbereiding.

Veel dank aan de teams, collega’s en opdrachtgevers met wie ik in de afgelopen periode heb mogen samenwerken. Ik wens ons allen een inspirerend, gelukkig, gezond en succesvol 2018!

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie