Werk aan kwaliteit 2015

Visie en verbinden

Valencia - Ciudad de las Artes y Ciencias (Stad van Kunst en Wetenschap).

Valencia – Ciudad de las Artes y Ciencias (Stad van Kunst en Wetenschap).

Voor mij was 2015 een prachtig en rijk jaar bij het samen werken aan kwaliteit. Een jaar waarin me nog duidelijker werd hoe betekenisvol visie en verbinden zijn. Een gedeelde visie verbindt de doelen van een organisatie met persoonlijke drijfveren; zonder visie kan sturen iets ‘mechanisch’ worden. Ontmoetingen bleken opnieuw een belangrijke inspiratiebron: gezamenlijk werken en reflecteren met gedeelde kennis en ervaring levert veel nieuwe inzichten op – soms heel praktisch, soms ook heel fundamenteel. Mijn activiteiten van 2015 in vogelvlucht:

 • Publicatie in Thema Hoger OnderwijsLeren samen kennis creëren. De onderwijsvisie van Hogeschool Utrecht. ‘Door samenwerking met de beroepspraktijk en door hoogwaardig onderwijs en onderzoek krijgt de wereld van morgen vorm en inhoud.’
 • Voorzitter interne auditcommissie van de zes opleidingen van het Instituut Gebouwde Omgeving van Hogeschool Utrecht. Boeiende gesprekken met docenten, studenten, lectoren, examencommissieleden, deskundigen uit de praktijk en het management over de nieuwe brede bachelor.
 • Als teamleider kwaliteitszorg bij Hogeschool Utrecht dagelijks met veel collega’s gewerkt aan het vernieuwen van het hogeschoolbrede kwaliteitsbeleid, het begeleiden van opleidingen bij hun voorbereiding op accreditatie, nadruk leggen op visie, verbeteren van auditprocessen, rapportages over studenttevredenheid, opzetten evaluatiesysteem, vernieuwen van kwaliteitszorg onderzoek en inrichten processen rond assortimentsontwikkeling. Autumn Course verzorgd voor studenten uit de opleidingscommissies; krijgt in 2016 een vervolg! Het werken aan een kwaliteitscultuur blijft iedereen bezighouden.
 • Tweede druk van het boek Kwaliteitsmanagement in de praktijk bij Concept Uitgeefgroep. Onze benadering als redactie om zowel de systeemtechnische als de sociaaldynamische kant van kwaliteitsmanagement te belichten, spreekt velen aan.
 • Publicatie in Synaps: De onderwijsvisie van Hogeschool Utrecht, het artikel uit Thema waarin het gedeelte over kwaliteitsbeleid nader is uitgewerkt. Naast de planning & control cyclus, werkt de hogeschool met een assortimentscyclus om steeds een actueel en relevant aanbod te kunnen aanbieden.
 • Als lid van de Raad van Advies bij Four Digits een bijdrage geleverd aan de jaarlijkse reflectie met de directie over de ontwikkeling en kansen van dit succesvolle Arnhemse bedrijf. Four Digits houdt zich sinds 2005 bezig met content management en web-applicaties. De projecten worden steeds groter, gevarieerder en complexer.
 • Samen met Deursen Onderwijsgroep (nu Onderwijs.pro) een driedaagse Basisleergang kwaliteitsadviseurs in het hbo gestart. De opzet slaat aan: eind 2015 is de tweede deelnemersgroep begonnen en de inschrijvingen voor een derde groep lopen al. De deelnemers zijn vooral enthousiast over het uitwisselen van kennis en ervaring.
 • Voor Elycio Talen (zakelijke taaltrainingen) en  BPM Consult (adviseurs voor procesherontwerp) nieuwe jaarversies van Excel-modellen opgeleverd. Mooi om te zien dat de modellen in de praktijk werken en steeds beter worden.
 • Bij hogeschool Fontys een workshop verzorgd over de positie van kwaliteitszorg aan de hand van het Canvas-model. Kennen van je ‘klant’ en hoe je ze benadert, blijkt een succesfactor.
 • Bestuurslid geworden van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK). Met het (nieuwe) bestuur veel gesproken over de strategie van het netwerk. Hoe kunnen we nóg beter inspelen op ontwikkelingen die voor de praktijk van kwaliteitsadviseurs en -managers van belang zijn.
 • Met de agendacommissie NNK Platform HBO goed bezochte studiemiddagen georganiseerd voor kwaliteitscollega’s in het land: De kwaliteitsadviseurs in het HBO als reflective practitioners (met bijdragen van NVAO en CvB Fontys) en Kwaliteitscultuur, advies en ervaring (met bijdrage Onderwijsraad).
 • Met Scienta (cloudoplossing voor informatie, kennis en documentatie) en ‘procesvogel’ William Ermens (advies voor procesmanagement) een mooi project gestart voor het ontwikkelen van een standaard handboek voor het MKB. Het leek onmogelijk, maar het kan!
 • Column in Kwaliteit in bedrijf over Schotland en misschien de belangrijkste opdracht van kwaliteitsmanagers en -adviseurs: organiseren van interactie tussen mensen.
 • Op de website van 2Reflect artikelen toegevoegd en vernieuwd over o.a. accreditatie in het hbo (in 2016 volgt vast een update) en de nieuwe ISO 9001 norm. Ook veel mooie nieuwe citaten.
 • En: heel veel gelezen, geleerd en gedeeld via twitter. De mooiste “Iedereen zei dat het niet kon, tot iemand binnen stapte die dat niet wist.”

Iedereen bedankt. Ik zie uit naar onze ontmoetingen in het nieuwe jaar en wens ons allemaal een inspirerend, gelukkig en succesvol 2016! 

Ouke_blauw

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie