Teameffectiviteit

Teamleden kunnen elkaar feedback geven over hun bijdrage aan de effectiviteit van het gehele team.

Feedback over teameffectiviteit

Ga bij het verzamelen en geven van feedback bijvoorbeeld als volgt te werk:

  • Kies een moment waarop de teamleden individuele feedback kunnen uitwisselen.
  • Geef ieder teamlid vooraf de opdracht om voor ieder ander teamlid een feedback-formulier (zie hieronder) in te vullen.
  • Laat op het gekozen moment alle ingevulde formulieren uitwisselen.
  • Geef iedereen vervolgens de gelegenheid de andere teamleden een toelichting te vragen. Bijvoorbeeld tijdens een informele wandeling.
  • Tip: houd het informeel en maak het niet te zwaar.

Vragen op het feedback-formulier:

Van: [naam van feedbackgevend teamlid]Voor: [naam feedbackontvangend teamlid]
Geef voor minimaal twee van de drie onderstaande vragen een reactie:
1. Je kan de teameffectiviteit verbeteren als je het volgende minder zou doen (één aspect waarvan het meeste effect kan worden verwacht):
2. Je kan de teameffectiviteit verbeteren als je het volgende meer zou doen (één aspect waarvan het meeste effect kan worden verwacht):
3. Je kan de teameffectiviteit verbeteren als je het volgende blijft doen (één aspect waarvan het meeste effect kan worden verwacht):

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie