Artikelen met trefwoord Teams

Dialoog in teams

Thema's: Ik ... Jij ... Wij
Reacties: Geen

In hun lezenswaardige boek Vrije ruimte – filosoferen in organisaties beschrijven de auteurs op basis van verschillende bronnen een model voor de ontwikkeling van de kwaliteit van gesprekken in organisaties. Gesprekken in organisaties In het model zien we vier kwadranten die ontstaan door het kruisen van de horizontale as Samen-Alleen en de verticale as Reflectief-Reactief. De kwaliteit van gesprekken kan Lees verder

Teamleden kunnen zich in verschillende groei- of productiviteitsfasen bevinden. Een goede teamleider herkent deze fasen en past zijn stijl van leidinggeven daarop aan. Het onderstaande schema is natuurlijk een karikatuur van de altijd complexere werkelijkheid. Maar het kan wel helpen om een beeld te krijgen en positie te kiezen.

Teamrollen

Thema's: Ik ... Jij ... Wij
Reacties: Geen

Ieder lid van een team heeft naast de functionele of specialistische rol een bepaalde teamrol. Succesvolle teams kenmerken zich door een goede vertegenwoordiging van de verschillende teamrollen (Belbin). Een team wordt evenwichtiger en sterker naarmate de groepsleden bewuster omgaan met deze teamrollen. Sommige teamleden zullen zelfs van teamrol kunnen veranderen wanneer dat nodig is. Soorten teamrollen In een goed team Lees verder

Groepsontwikkeling

Thema's: Ik ... Jij ... Wij
Reacties: Geen

De meeste groepen hebben enige tijd nodig voordat ze vruchtbaar samenwerken. De groep doorloopt de fasen: forming, storming, norming en performing. Kennis van deze fasen kan de groep helpen om adequaat te reageren op samenwerkingsproblemen en voorkomt in een beginnende groep onrealistische verwachtingen, wat tot teleurstellingen zou leiden. Forming De groep start als een verzameling van losse individuen die aarzelend Lees verder