Artikelen met trefwoord Planvorming

Mindmapping is een techniek, ontwikkeld door de Engelsman Tony Buzan, die u kan helpen om informatie, gedachten en denkpatronen in beeld te brengen. Het helpt u nieuwe verbanden te zien, op andere ideeën te komen en overzicht te behouden. Mindmapping zorgt ervoor dat de beide helften van uw hersenen worden gestimuleerd: zowel de linkerzijde voor het rationele en logische denken Lees verder

A3-Jaarplan

Thema's: Management
Reacties: Geen

Organisaties werken vaak met jaarplannen – al dan niet in samenhang met een jaarbegroting. De jaarplannen geven aan welke activiteiten moeten worden ondernomen om (strategische) doelstellingen te bereiken. Het komt nog wel eens voor dat aan het maken van een jaarplan meer aandacht wordt besteed dan aan het systematisch uitvoeren ervan. Een A3-jaarplan kan in dat geval een uitkomst zijn.

De stroming van het modernisme vindt zijn oorsprong in de 18e-eeuwse Verlichting. In deze periode komt de gedachte van een rationele mens in een objectief waarneembare werkelijkheid centraal te staan. Dat laatste noemt men ook positivisme. De werkelijkheid wordt als maakbaar gezien, wat later nog eens wordt versterkt door de industriële revolutie en de technologische vooruitgang. Standaardiseren

Strategy gaps

Thema's: Strategie
Reacties: Geen

In veel organisaties blijft er een kloof bestaan tussen ‘waar ze staan’ en ‘waar ze willen komen’. Het management ontwikkelt met veel bevlogenheid en enthousiasme een (nieuwe) strategie. De medewerkers vinden daar echter uiteindelijk maar weinig van terug in de alledaagse operationele doelstellingen en gewenste resultaten. Oorzaken van ‘strategy gaps’ ‘Strategy gaps‘ kunnen verschillende oorzaken hebben:

De heersende cultuur in Europa verschilt in veel opzichten van die in de Verenigde Staten. Deze verschillen kunnen voor een deel historisch worden verklaard. Immers: de VS is het land dat is opgebouwd door mannen en vrouwen die hun eigen vaderland achter zich lieten om elders het geluk te beproeven. Een blik op de verschillen geeft ook een beter inzicht Lees verder

In het tijdschrift Management & Organisatie (M&O) geeft A.J. Ardon (Holland Consulting Group) een verhandeling over leiderschap en interventies in stagnerende veranderprocessen. Hij gaat in op de blokkerende effecten van eenzijdige beheersing en constateert dat veranderprocessen vaak stagneren in de dagelijkse interacties die zich onafhankelijk van de veranderaanpak voltrekken.  

Business plannen

Thema's: Management
Reacties: Geen

Een goed (business) plan is een spoorboekje dat aangeeft hoe de organisatie zich moet ontwikkelen om van het huidige prestatieniveau naar het gewenste prestatieniveau te komen.