Artikelen met trefwoord Onderzoeksontwerp

Onderzoeken is het verzamelen van gegevens om een bijdrage te leveren aan de oplossing van een bepaald vraagstuk. We spreken van wetenschappelijk onderzoek wanneer het onderzoek zorgvuldig, systematisch en verifieerbaar wordt uitgevoerd. We beperken we ons hier tot sociaalwetenschappelijk onderzoek. Dat heeft betrekking op onderzoek naar meningen, houdingen en gedrag van mensen. Onderzoek doen is vooral een kwestie van beperken Lees verder

Elke onderzoeksvraag gaat over een verband tussen variabelen: kenmerken van mensen en omstandigheden die een bepaalde waarde kunnen hebben. Bijvoorbeeld: de variabele ‘inkomen’ met waarden in euro’s.

Wie heeft de afgelopen maand géén vragenlijst ingevuld? Vragenlijsten op internet of op papier zijn populair te onderzoeken wat mensen doen en wat hen beweegt. Bij het opstellen van vragenlijsten zijn twee zaken van belang. Allereerst: denk na over de doelstelling en de opzet van het onderzoek, het onderzoeksontwerp. En wanneer u kiest voor een vragenlijst, maak er dan goede Lees verder