Artikelen met trefwoord Marketing

Een businessmodel (ook wel bedrijfsmodel) geeft aan hoe organisaties hun missie, visie en strategie kunnen realiseren, zowel intern (hoe zijn we georganiseerd?) als extern (hoe is onze relatie met andere partijen?). Elk bedrijf en elke instelling kunnen een businessmodel ontwikkelen en toepassen; de term ‘business’ is in die zin wat misleidend. In het model wordt duidelijk welke meerwaarde er voor Lees verder

Vierfasenmodel

Thema's: Strategie
Reacties: Geen

Ritme van organisatieontwikkeling Volgens Teun Hardjono (1995) is bij veel organisaties een bepaalde ontwikkeling te zien met verschillende fasen (het vierfasenmodel ). Elke organisatie begint met een idee, iets waar behoefte aan is, een uitvinding, een gat in de markt. Het idee alleen is niet voldoende voor succes, het moet ook worden verkocht. Wanneer dat in voldoende mate is gelukt, Lees verder

SWOT-analyse

Thema's: Excelleren, Strategie
Reacties: Geen

SWOT: inventariseren én analyseren Een SWOT–analyse begint met een inventarisatie van sterke punten (strengths), zwakke punten (‘weaknesses), kansen (opportunities) en bedreigingen (threats). De sterktes en zwaktes zijn intern, kansen en bedreigingen komen van buitenaf. Een SWOT-analyse kan worden toegepast op een organisatie die haar positie in de markt wil analyseren, maar ook op een persoon die zijn loopbaanmogelijkheden wil verkennen. Lees verder

Marktanalyse

Thema's: Strategie
Reacties: Geen

Bij het kiezen van een marketingstrategie gaat er steeds om de eigen positie te vergelijken met die van de concurrent en de omstandigheden van de markt. Dat kan bijvoorbeeld met een SWOT-analyse, waarin een interne analyse (SWot) en een externe analyse (swOT) tegen elkaar worden gelegd. Marktgroeitempo <> Marktaandeel In de zogenaamde BCG-matrix (van Boston Consultancy Group) is het marktgroeitempo Lees verder