Artikelen met trefwoord INK

A3-Jaarplan

Thema's: Management
Reacties: Geen

Organisaties werken vaak met jaarplannen – al dan niet in samenhang met een jaarbegroting. De jaarplannen geven aan welke activiteiten moeten worden ondernomen om (strategische) doelstellingen te bereiken. Het komt nog wel eens voor dat aan het maken van een jaarplan meer aandacht wordt besteed dan aan het systematisch uitvoeren ervan. Een A3-jaarplan kan in dat geval een uitkomst zijn.

INK-model

Thema's: Excelleren
Reacties: Geen

Het INK-model (laatste vernieuwing in 2008) is afgeleid van het Europese EFQM-model en legt een verband tussen organisatiegebieden (voorwaarden of ‘enablers’) en resultaatgebieden. Bij resultaten gaat het nadrukkelijk niet alleen om financiële resultaten maar ook om de opbrengsten voor andere ‘stake holders‘: medewerkers, de maatschappij, klanten en partners, maar ook bestuur en financiers. Hieronder is het model voor de leesbaarheid Lees verder