Artikelen met trefwoord Hrm

Klaver 6 model

Thema's: Management
Reacties: Geen

Het Klaver 6 model is een organisatiemodel voor het analyseren van organisaties, waarin het aspect van personeel centraal staat. De organisatieomgeving maakt ook onderdeel uit van het model.

Competenties leggen de verbinding tussen cognitieve en emotionele intelligentie*. Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden, attitude en persoonskenmerken die een persoon kan gebruiken om te functioneren in een bepaalde context. Veel organisaties maken gebruik van een competentiecatalogus. Daarin staan alle competentienamen, -definities en vaak uitwerkingen naar concrete gedragscriteria. Hieronder is een voorbeeld opgenomen van een dergelijke competentiecatalogus (bron: Lees verder

Investors in People

Thema's: Excelleren
Reacties: Geen

De internationale standaard Investors in People (IiP) helpt organisaties om een verbeterproces op gang te brengen en vast te houden. IiP verbindt verantwoordelijkheden en ambities van mensen met die van de organisatie. Dit leidt tot een (meer) effectieve bedrijfsvoering.

Geluksfabriek

Thema's: Management
Reacties: Geen

Succesvolle bedrijven gaan volgens Maurits Bruel en Clemens Colsen niet mee met allerlei vermeende trends in arbeidsverhoudingen en organisatieprincipes. Zij gaan in gesprek met hun eigen mensen. Met hen hebben ze te maken, niet met de miljoenen uit de statistieken. Organisaties zijn daar bang voor omdat ze er bij voorbaat al vanuit gaan dat dit tot onrealiseerbare wensen zal leiden.