Artikelen met trefwoord Enneagram

Enneagram

Thema's: Ik ... Jij ... Wij
Reacties: Geen

Het enneagram beschrijft negen verschillende types mensen. Ze onderscheiden zich door patronen in hun denken, voelen en doen. Het enneagram geeft u een beeld van uw sterke en zwakke punten en uw drijfveren. Het model wordt afgebeeld als een cirkel met negen punten die via verschillende lijnen met elkaar zijn verbonden (‘ennea’ = negen en ‘gramma’ = figuur/punt).