Artikelen met trefwoord Drive

De belangrijkste angst die mensen hebben is die voor eenzaamheid, alleen zijn, er niet bij horen. Angst en angstreductie De manier waarop mensen angst reduceren, zegt iets over de manier waarop ze (psychologisch) functioneren. Er zijn verschillende soorten angstreductie te onderscheiden: afhankelijk, onderwerpend, isolerend en conformerend. Deze worden bepaald door: 1) De relatie tussen ervaringen uit de buitenwereld en de Lees verder