Artikelen met trefwoord Accounting

Soms lijkt iedereen zich verantwoordelijk te voelen, maar is er niemand die iets doet. En soms is iedereen ergens mee bezig en voelt niemand zich verantwoordelijk voor het geheel. Of is er iemand eindverantwoordelijk die niet op de hoogte is van wat er allemaal gebeurt. De zogenaamde RACI-rollen bieden uitkomst voor de toekenning van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV).  

Levers of control

Thema's: Management
Reacties: Geen

Hoe houden managers ‘control’ over hun organisatie wanneer ‘empowered’ medewerkers worden aangemoedigd om hun werk opnieuw te definiëren? En: Hoe kunnen managers voorkomen dat medewerkers met ondernemerszin de continuïteit van de organisatie in gevaar brengen? Robert Simons heeft een antwoord. Managers kunnen creativiteit en ‘control’ in balans houden door vier ‘levers of control’ toe te passen (‘lever’ is ‘hefboom’):  

Balanced Score Card

Thema's: Management
Reacties: Geen

Steeds meer organisaties komen tot het inzicht dat hun traditionele financiële rapportagesystemen niet voldoen als basis voor een managementsysteem. De Balanced Score Card is een hulpmiddel om de visie en strategie te vertalen naar doelstellingen op verschillende resultaatgebieden. Daarbij worden ook nadrukkelijk niet-financiële resultaatgebieden betrokken. Bij het toepassen van de Balanced Score Card gaat het om meer dan een invuloefening Lees verder

Prestatiemanagement

Thema's: Management
Reacties: Geen

Prestatiemanagement is een systematiek waarbij managers op basis van financiële en niet-financiële informatie beslissingen kunnen nemen over de activiteiten in hun organisatie.

Financial accounting gaat over de rapportage aan partijen (fiscus, aandeelhouders enz.) over transacties die in het verleden zijn gedaan. De vorm van deze rapportage is sterk aan wettelijke regels gebonden. Cijfers lijken op het eerste gezicht objectief. Toch is het van belang om na te gaan vanuit welke rol men naar de getallen kijkt (meervoudigheid van cijfers). Zo is inflatie Lees verder