Strategy gaps

In veel organisaties blijft er een kloof bestaan tussen ‘waar ze staan’ en ‘waar ze willen komen’. Het management ontwikkelt met veel bevlogenheid en enthousiasme een (nieuwe) strategie. De medewerkers vinden daar echter uiteindelijk maar weinig van terug in de alledaagse operationele doelstellingen en gewenste resultaten.

Strategy gaps

Oorzaken van ‘strategy gaps’

Strategy gaps‘ kunnen verschillende oorzaken hebben:

  • Draagvlak voor plan ontbreekt – Het management moet een strategisch plan ontwikkelen met doelstellingen waar iedereen achter staat. Zonder acceptatie en betrokkenheid zullen maar weinigen zich echt inspannen om het plan tot een succes te maken.
  • Strategie is onvoldoende bekend – Uit onderzoek (Kaplan en Norton) blijkt dat in veel organisaties slechts vijf procent van de werknemers goed op de hoogte is van de strategie en wat hun dagelijks werk daar aan kan bijdragen.
  • Strategie wordt niet vastgehouden – Met het voortschrijden van de jaren verwatert het plan. Besluiten worden eerder ingegeven door de problemen van vandaag dan door de strategie die morgen succes moet brengen.
  • Plan wordt niet bijgesteld – Bijna elke organisatie heeft te maken met snelle veranderingen in haar omgeving. Elk strategisch plan is gebaseerd op aannames. Wanneer die veranderen, klopt het plan waarschijnlijk niet meer.
  • Strategie komt niet terug in budget – Wanneer de budgethouders hetzelfde ‘format’ en dezelfde instructies ontvangen als in al die jaren daarvoor, wordt de nieuwe strategie niet zichtbaar in het nieuwe budget.
  • Beperken tot financiën – Een nieuwe strategie levert voor een commerciële onderneming uiteindelijk meer geld op. Maar voor dit succes zijn vaak ook niet-financiële prestaties van belang. Ook die moeten worden gepland en bewaakt.
  • Te ver vooruit willen kijken – Het budget volgt de strategie. Budgetteren is vaak een jaarlijks terugkerend proces dat gemiddeld vier maanden duurt. Om het jaarbudget voor de twaalf maanden daarna vast te stellen, moet het management dus zestien maanden vooruitkijken. Slechts 23% van de organisaties blijft steeds vooruitkijken en stelt de plannen daar op bij.
  • Verschillende systemen – In veel organisaties worden op allerlei plaatsen plannen gemaakt, doelen gesteld en resultaten bewaakt. Iedereen doet zijn best, maar lang niet altijd gericht op de doelen uit het strategisch plan.

  • Michael Coveny (ed.), The Strategy Gap, John Wiley & Sons Inc.

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie