Softwarepakket selecteren

Het selecteren van een softwarepakket ter ondersteuning van bedrijfsprocessen vraagt om een zorgvuldige inventarisatie en selectie. Hierbij zijn zowel de toekomstige gebruikers, klanten, het management, de applicatiebeheerder en de eigen ICT-afdeling betrokken.

Te automatiseren werkproces

Automatiseren is altijd (een beetje) reorganiseren. Zicht op het te automatiseren proces is essentieel:

  • Wat is het werkproces dat moet worden ondersteund?
  • Hoe ziet dit proces er uit, wie zijn daarbij betrokken en welke informatie gebruikt men daarbij – inclusief de managementinformatie?
  • Hoe wordt de aansluiting bij andere processen ondersteund?
  • Welke bestaande knelpunten worden door het nieuwe systeem opgelost, welke niet en waar zullen zich nieuwe problemen voordoen?
  • Waar moet de bestaande werkwijze worden aangepast om met het pakket te kunnen werken? Of: waar moet het pakket worden aangepast bij de huidige werkwijze en welke speciale kosten brengt dit met zich mee – bijvoorbeeld bij nieuwe versies?

 

Softwarepakketselectie

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie