Six Sigma

Six Sigma is een systematische aanpak voor het tevreden stellen van klanten, het terugdringen van fouten en verspilling (opheffen van de ‘verborgen fabriek’ van foutencorrectie) en het verbeteren van het financiële bedrijfsresultaat. Dit vraagt een grote investering in middelen en tijd, maar deze kosten zijn klein vergeleken met de enorme kosten van stagnatie en uitval, die agressief met dit programma worden aangepakt.

Meer dan statistiek

Statistiek (meten en analyseren van gegevens) is belangrijk bij Six Sigma, maar Six Sigma is een managementfilosofie en daarmee veel meer dan statistiek; in die zin is de naam wat misleidend. Sigma is bekend als het symbool voor de standaardafwijking in de statistiek. Reduceren van variatie in het proces is één van de belangrijke speerpunten van Six Sigma. Een proces dat presteert op 6 sigma niveau levert slechts 3,4 fouten per miljoen mogelijkheden. Vergelijk: 3 sigma = 6,7% uitval, 4 sigma = 0,62% uitval.

Projectorganisatie

De projectorganisatie is gebaseerd op een judo-achtige structuur. De spil vormen de Black Belts, die het projectresultaat moeten realiseren. Zij worden intensief getraind in statistiek, projectmanagement, teamleiderschap, communicatie, rapportage- en presentatievaardigheden. De Green Belts ondersteunen de Black Belts bij hun projecten. Black Belts met veel ervaring kunnen de andere Black Belts coachen. Zij worden Master Black Belts genoemd. Champions vormen de drijfveren van de Six Sigma implementatie en zijn senior managers, veelal MT-leden.

Knelpuntenaanpak

Bij de aanpak van knelpunten volgens Six Sigma wordt de DMAIC-cyclus toegepast.

BMAIC-aanpak bij Six SigmaBijzonderheden daarbij:

  • Kies eerst voor een goede organisatie van het verbetertraject. Bepaal opdrachtgever, procesbegeleider, deelnemers en randvoorwaarden.
  • Kwantificeer het knelpunt: hoe vaak komt het voor, waarom is het een probleem en wat is de nieuwe streefwaarde als uitkomt van het verbetertraject.
  • Beschrijf het proces waarin het knelpunt zich voordoet. Kijk zo naar het grotere verband.
  • Wat is er in het verleden aan het probleem gedaan en wat is daarvan gelukt of mislukt?
  • Zoek dieper liggende oorzaken van het probleem. Stel steeds de ‘waarom-vraag’ tot de werkelijke oorzaak gevonden is. Ga er niet te snel van uit dat het probleem onoplosbaar is.
  • Of: brainstorm over de hoofdoorzaken van knelpunten: mensen, methoden, machines, materialen.
  • Neem verschillen van inzicht weg door het verzamelen van meetgegevens in plaats van door discussie.

 
Reacties

Wat fijn om de voordelen en handige tips bij het gebruik van Six Sigma in ene duidelijk overzicht te hebben. Six Sgima biedt zeker verschillende voordelen, waaronder data-gedreven besluitvorming. Omdat, Six Sigma maakt gebruik van statistische tools en gegevensanalyse om beslissingen te onderbouwen, is het risico op subjectieve of intuïtieve besluitvorming verminderd.

Het is geweldig om de voordelen en handige tips van Six Sigma in een duidelijk overzicht te hebben. Het gebruik van data-gedreven besluitvorming in Six Sigma helpt organisaties om objectieve en gefundeerde beslissingen te nemen. Dit vermindert het risico van subjectiviteit en intuïtie, wat resulteert in betere resultaten en efficiëntie. Het is een van de krachtige aspecten van Six Sigma die organisaties in staat stelt om duurzame verbeteringen te realiseren.

Geef een reactie