Publicaties

Compact overzicht van publicaties, bijna altijd vrijblijvend te downloaden. Ook te raadplegen.

 • Braaf of ‘brave’? 1 april 2024
  Als kwaliteitsprofessional sta je in je organisatie bij uitstek bekend als iemand met een warm hart voor kwaliteit. Maar wat voor vrijwel alle collega’s geldt, geldt ook voor jou: je ...
 • Macht en kwaliteit: hoe werkt dat? 9 februari 2024
  In dit artikel verkennen Lia de Vos en Ouke Pijl het begrip macht, geven ze aan waar de raakvlakken met kwaliteit liggen en laten ze voorbeelden zien van hoe kwaliteitsmensen ...
 • Macht en kwaliteit: speel je mee? 1 februari 2024
  Kwaliteit heeft niet alleen een technische, maar ook een morele, emotionele en politieke dimensie. Daarom heeft kwaliteit altijd te maken met belangen en met de macht die verschillende partijen uitoefenen ...
 • NPR 9021 Corrigerende maatregelen 1 december 2023
  Met een afwijking wordt een gebeurtenis bedoeld waarbij niet wordt voldaan aan van tevoren gestelde eisen. NPR 9021 beschrijft een aanpak voor het treffen van maatregelen om herhaaldelijke afwijkingen te ...
 • Leiders die examen doen 1 juni 2023
  In het zakwoordenboek Hoop in bange dagen (MainPress 2020) inspireert Joep Schrijvers ‘standvastige en eigenzinnige mensen, die gemotiveerd zijn, te komen tot een goede afloop, ook al is die tijdelijk!’. ...
 • Highlights kwaliteitsmanagement 1 juni 2023
  De auteurs van de in 2023 verschenen derde druk van Kwaliteitsmanagement in de praktijk schetsen in dit artikel de ontwikkelingen in het vakgebied en laten enkele highlights uit de nieuwe ...
 • Kwaliteitsmanagement in de praktijk (3e druk) 1 februari 2023
  Het standaardwerk Kwaliteitsmanagement in de praktijk (584 pagina’s) is verschenen in een nieuwe, derde druk. Deze nieuwe druk sluit aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied en de maatschappij. De ...
 • Doen, maar vooral ook laten 1 december 2022
  Naar kleinzoon Evan van tweeënhalf. Hij heeft een Lego-raceautootje gekregen. Leuk om samen in elkaar te zetten! We schudden het onderdelenzakje leeg op zijn tafeltje. Evan gaat meteen enthousiast aan ...
 • Samenspel bij kwaliteitsmanagement 1 oktober 2022
  Uiteindelijk gaat het bij kwaliteitsmanagement om het resultaat: het leveren van kwaliteit waar mensen blij van worden. In organisaties is een samenspel van verantwoordelijkheden nodig om de kwaliteitscyclus rond te ...
 • Opzet, bestaan én werking? 1 februari 2022
  De begrippenreeks opzet-bestaan-werking is bij veel auditors bekend: is het goed bedacht, wordt de opzet in de praktijk daadwerkelijk toegepast en leidt dit tot het beoogde doel? Deze minder bekende ...
 • Instellingsaccreditatie: ESG biedt alle waarborgen 19 januari 2022
  Met de benoeming van onze nieuwe OCW-minister Robbert Dijkgraaf zal het dossier instellingsaccreditatie in het hoger onderwijs weer snel aandacht krijgen. Studenten en werkgevers hebben eerder aangegeven twijfels te hebben ...
 • Fouten maken moet kunnen? 1 augustus 2021
  Op 18 februari jl. maakte NASA’s Perseverance een touchdown op Mars. De spannendste fase in de reis naar de rode planeet op tweehonderd miljoen kilometer afstand van de aarde. Signalen ...
 • Samen werken sturen leren 1 juni 2021
  Van hoeveel teams maak je zelf deel uit? Het zijn er vast meer dan je denkt. Gemiddeld werken professionals tegelijkertijd in maar liefst acht teams. Niet alleen in hun eigen ...
 • Hoe leg je de verantwoordelijkheid in de lijn? 1 augustus 2020
  Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid per definitie al in de lijn van de business. Dat geldt niet alleen voor kwaliteitsmanagement, maar ook voor thema’s als HR, risicomanagement, procesmanagement, compliance, privacy, veiligheid, ...
 • Wendbaarheid: teams en vertragen 1 februari 2020
  Ontwikkelingen in technologie, ecologie en globalisering leiden tot geheel nieuwe economische verhoudingen en nieuwe perspectieven op organisaties. Kwaliteitsmanagement is daarbij van blijvende waarde voor effectief organiseren, waarborgen, leren en veranderen. ...
 • Kwaliteitsmanagement in de praktijk (2e druk) 12 december 2019
  Ook deze tweede, geheel herziene druk gaat verder dan kwaliteitssystemen, modellen, plannen maken, meten en evalueren (het systeemtechnische perspectief). Het gaat ook over cultuur, communicatie, motivatie en teamgedrag (het sociaal-dynamische ...
 • Kwaliteitsmanagement next level 22 november 2019
  In september 2019 verscheen de geheel vernieuwde druk van Kwaliteitsmanagement in de Praktijk. Het boek heeft zich inmiddels bewezen als een standaardwerk, onder andere in veel hbo-opleidingen. Het is de ...
 • Act fast, fail fast, learn fast 1 oktober 2019
  Overzichtsartikel met thema’s die recente ontwikkelingen in kwaliteitsmanagement markeren: Nieuw organiseren, High Level Structure ISO-managementsysteemnormen, Sustainable Development Goals, Kortcyclisch werken: ‘act fast, fail fast, learn fast’, Lean Manufacturing, Quick Response ...
 • Vergeten we de schoonheid van kwaliteit? 1 maart 2019
  Renco Bakker stelde ooit in een column de prikkelende vraag: ‘Kwaliteitsmanager, wat manage je eigenlijk?’ Kortgeleden kreeg ik in gesprek met een aantal kwaliteitsmanagers een soortgelijke vraag: hoe zou jij ...
 • Compliant met blockchain, big data, AI en IOT? 1 mei 2018
  ‘Wie controleer je dan?’ Die vraag kreeg ik de afgelopen tijd meerdere keren nadat ik vertelde dat ik me bij Hogeschool Utrecht bezighoud met kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek. Voor sommigen ...
 • Peer review in het hbo 8 februari 2018
  Er is een spanningsveld tussen beoordelen (de klassieke audit) en leren/ontwikkelen (waarderende peer review). Opleidingen willen slagen voor hun accreditatietoets. Met die mindset ben je – heel begrijpelijk – minder ...
 • Hark op de schop 1 augustus 2017
  Eén man maakt één speld per dag; tien mannen maken er op diezelfde dag samen 48.000.’ Dat lijkt onvoorstelbaar. Maar het kán, als ieder van die tien mannen zich toelegt ...
 • Kwaliteit: organiseren van interactie 30 juni 2017
  Bij fenomenen als Wikipedia, shared spaces, open source is er alleen sprake van een basisvoorziening en doet de georganiseerde interactie de rest. Zeker in dynamische omgevingen kon het weleens veel ...
 • Onderwijskwaliteit: uitdagingen en kansen 12 juni 2017
  Hoe is het gesteld met de onderwijskwaliteit in het hbo? En waar liggen de uitdagingen en kansen voor het verbeteren van deze kwaliteit? De auteurs schetsen een beeld op basis ...
 • Verbeteren met de blindklinktang 1 augustus 2016
  Een tijdje geleden stond ik in een lift en daar viel mijn oog op de alarmknop op het bedieningspaneel – zie de foto. Noem het beroepsdeformatie, maar aan de hand ...
 • ‘Q here’ 1 december 2015
  De afgelopen zomervakantie reisden wij door de Highlands van Schotland. Langs smalle ‘single track roads’ reden we naar de mooiste plekjes van het wonderschone eiland Skye. Links rijden heeft op ...
 • Beschrijven en bewegen – de kunst van het vastleggen (interview) 1 december 2015
  Het staat er echt in ISO 9001:2015: ‘Het is niet de bedoeling van deze internationale norm de noodzaak te suggereren van afstemming van documentatie op de opbouw in hoofdstukken van ...
 • Onderwijsvisie Hogeschool Utrecht 30 maart 2015
  Bij Hogeschool Utrecht is een aanpak gekozen waarbij onderwijsinnovatie en kwaliteitsbeleid elkaar versterken. Het artikel is een compacte versie van het artikel in Leren samen kennis creëren waarbij hier het ...
 • Leren samen kennis creëren 16 maart 2015
  Bij Hogeschool Utrecht is het concept Leven Lang Leren leidend voor het onderwijs. De keuze daarvoor heeft grote gevolgen voor de organisatie. Jaarlijks vallen er opleidingen af en komen er ...
 • Positie kiezen met Canvas-model 1 oktober 2014
  Kwaliteitsmedewerkers zien zich nog wel eens in een lastig dilemma geplaatst. Als geen ander zullen ze uitdragen dat de verantwoordelijkheid voor kwaliteit bij het management en de werkvloer ligt. Maar ...
 • Dwarse processen – Hogeschoool Utrecht als procesgerichte organisatie 1 mei 2014
  Veel organisaties ontdekken dat organiseren veel meer is dan een organisatiestructuur inrichten met managers, afdelingen en functies. Denken en werken in processen vraagt om een goede afstemming, een professionele houding ...
 • Kwaliteitsmanagement in de praktijk 1 januari 2014
  In het recent verschenen boek ‘Kwaliteitsmanagement in de praktijk’ verbinden de auteurs de systeemtechnische met de sociaal-dynamische aspecten van kwaliteitsmanagement. Hiermee laten zij een holistische aanpak van het vakgebied zien. ...
 • Kwaliteitsmanagement in de praktijk (1e druk) 1 augustus 2013
  Deze eerste druk van het studie- en praktijkboek geeft op meer dan 500 pagina’s achtergronden, werkwijzen en praktische hulpmiddelen voor kwaliteitsmanagement. Uniek is dat daarbij steeds zowel de systeemtechnische als ...
 • Procesmanagement gemiste kans voor hbo 1 augustus 2006
  Accreditatie heeft weinig oog voor operationeel management. De accreditatie door de overheid is een ‘licence to operate’ voor hbo-instellingen. Zonder accreditatie heeft een opleiding geen recht op bekostiging, hebben studenten ...