Procesmanagement

Processen: doorgeven estafettestokjeHorizontaal organiseren

Procesmanagement gaat uit van de wil om samen te werken: vertrouwen op elkaars vakmanschap en op de organisatie er omheen. Maar ook en vooral: het willen delen van dillema’s waar iedereen dagelijks mee te maken krijgt. Processen gaan dwars door de organisatie heen: afdelingen en medewerkers leveren ieder meerwaarde voor de klant. Het organogram met de ‘verticale’ gezagsstructuur is daarvoor meestal niet voldoende. Het gaat juist om het ‘horizontaal’ organiseren: wat doet de een zodat een ander daar weer mee verder kan. In één keer goed, zonder controles achteraf. Wie wil dat nu niet?

Procesmanagement met 2Reflect

Bij het uitvoeren van opdrachten zoekt 2Reflect een positie in de organisatie bij management en medewerkers. De aanpak is er op gericht het de organisatie zélf te laten doen. 2Reflect zorgt voor een goede start, geeft adviezen en reikt de nodige ’tools’ aan. 2Reflect heeft onder meer de volgende opdrachten uitgevoerd:

  • Inrichten van procesmanagement: bepalen van hoofdprocessen, definiëren van hun samenhang en het vaststellen van proceseigenaars.
  • Verzorgen van workshops met medewerkers om processen te verhelderen en verbeterpunten te vinden.
  • Opstellen van procesbeschrijvingen met een unieke methode om processen nauwkeurig, concreet en bijzonder ‘lean & mean’ te beschrijven.
  • Herontwerp van processen binnen de organisatie voor meer efficiency en een betere dienstverlening aan de klant.

Procesmanagement gaat over efficiënt en prettig samen werken voor de klant. Gewoon lekker kunnen werken en zien dat het allemaal werkt.

 

Kwaliteitszorg met 2Reflect Documenteren met 2Reflect Opdrachtgevers