Praktijkboek Kwaliteit

Kwaliteitsmanagement in de Praktijk

Kees de Vaal, Ouke Pijl, Ben van Schijndel. Kwaliteitsmanagement in de Praktijk. Hilversum, Uitgeverij Concept, 2019.

De ideeën over het managen van kwaliteit zijn volop in ontwikkeling. Ging het vroeger vooral over het controleren van producten en beheersen van processen, nu wordt kwaliteit veel meer verbonden met strategie, verandermanagement en samenwerking. De traditionele systemen en instrumenten worden ook toegepast op milieu, arbo, veiligheid en duurzaam ondernemen. De kwaliteit van de relatie en samenwerking tussen mensen onderling en tussen teams binnen een organisatie is een belangrijk nieuw aandachtsgebied, cruciaal voor succesvolle organisaties.

Over mensen en systemen

Het boek begint met een overzicht van kwaliteitsmanagement. De vier delen daarna volgen de Plan-Do-Check-Act-cyclus. In elk deel komen zowel systemen en processen (de harde kant van kwaliteitsmanagement) als relaties en samenwerking (de zachte kant van kwaliteitsmanagement) aan de orde. Elk hoofdstuk bevat voorbeelden die zijn ontleend aan de praktijk, sjablonen en checklijsten die ‘op de werkvloer’ kunnen worden toegepast en opgaven met uitwerkingen. Daarmee is de uitgave beschikt voor zelfstudie en ook bruikbaar in bijvoorbeeld het hbo. De hoofdstukken zijn ook los van elkaar te lezen en te raadplegen.

Do’s en don’ts

Kwaliteitsmanagement in de praktijk is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in de praktische betekenis van kwaliteitsmanagement. Voor studenten en ook voor degenen die in de beroepspraktijk verantwoordelijk zijn voor kwaliteitsmanagement. Zij krijgen in dit boek de hoofdlijnen van de theorie en de toepassing daarvan aangereikt, zowel over de inrichting en het gebruik van systemen als de manier waarop kwaliteit binnen organisaties kan gaan leven. Daarbij wordt steeds aandacht besteed aan de rol van de kwaliteitsmanager en -medewerker: wat zijn in de praktijk de do’s en de don’ts en hoe zorg je ervoor dat juist anderen in beweging komen?

Recensies eerste druk

Goed boek in begrijpelijke taal geschreven

Dit boek beschrijft het gehele spectrum van het kwaliteitsmanagement. Observeren, analyseren, ontwikkelen, beheersen en verbeteren zijn belangrijke factoren in het kwaliteitsmanagement. Tijdens het studeren geeft het je diverse ideeën over hoe de kwaliteit van je bedrijf op een hoger peil te brengen en deze te beheersen. Het boek is goed te gebruiken als naslagwerk of ondersteuning tijdens de opbouw of ontwikkeling van het kwaliteitssysteem binnen je bedrijf. Ook onderwerpen als omgaan met verandering, weerstand, coaching enz. komen aan de orde. Kortom een uitgebreid boek dat eigenlijk iedere kwaliteitsmanager die serieus met zijn werk bezig is binnen handbereik hoort te hebben. [bol.com 19 november 2014]

In meerdere opzichten een uniek boek

Kwaliteitsmanagement in de praktijk is met zijn 554 blz in meerdere opzichten een uniek boek. Het geeft een zeer uitgebreid inzicht in de kennis en kunde die voor medewerkers in kwaliteitsmanagement van belang zijn. Naast echte kwaliteitsmanagement onderwerpen wordt ook algemene kennis behandeld als project management, communicatie, teamvorming, Roos van Leary, Belkin e.d. Zaken waarmee je vanuit kwaliteitsmanagement mee te maken kunt hebben. Veel modellen, normen, theorieën worden in essentie uitgelegd (vaak met handige schema’s erbij) en verwerkt in zowel theorie als praktische voorbeelden. Een groot compliment voor de redactie die telkens heeft gezorgd voor de correcte verwijzingen zodat een model op slechts 1 plaats is beschreven maar wel op meerdere plaatsen wordt toegepast. Het tweede unieke aspect is de combinatie van zowel de systeemtechnische (normen en eisen) kant als de sociaal-dynamische (kwaliteit is mensenwerk) kant van kwaliteitsmanagement. De meeste boeken die ik ken gaan slechts over 1 van de twee aspecten terwijl in mijn ogen een goede balans van beide aspecten nodig is. De combinatie van bondige theorie, praktijkvoorbeelden, aanwijzingen, checklists, vragen/opdrachten en antwoorden heeft mij zeer aangesproken. Het boek is prettig leesbaar geschreven en de auteurs verdienen een groot compliment voor de zorgvuldig gebalanceerde inhoud. Het boek geeft een goed inzicht in de vele aspecten van en rondom kwaliteitsmanagement en bevat veel zaken die praktisch toepasbaar zijn. Het is zowel geschikt voor HBO studenten als opfrisser / eye-opener voor de ervaren professional. [bol.com 5 september 2014]

Praktische inleiding in kwaliteitsmanagement

Ik heb dit boek aangeschaft om mezelf te verdiepen in de praktijk van kwaliteitsmanagement. De auteurs van dit boek hebben gepoogd om een inleiding te schrijven die de theorie achter kwaliteitsmanagement in de breedte behandelt en daarbij toch niet los raakt van de praktijk. Elk hoofdstuk is overzichtelijk ingedeeld, waardoor er een goede opbouw zit in de overdracht van de theorie. Vooral de vele diagrammen zorgen voor sneller begrip van de behandelde stof. Een vragenlijst aan het einde van elk hoofdstuk helpt je de opgedane kennis te testen. Daarnaast wordt de behandelde stof nog wat verder uitgediept in een appendix aan elk hoofdstuk. Om het compleet te maken wordt elk hoofdstuk ook nog eens gecompleteerd door een overzicht van bronverwijzingen en tips om verder te lezen. Naar mijn idee is dit boek een uitkomst voor iedereen die een grondige en werkbare inleiding wil krijgen in kwaliteitsmanagement. [bol.com 7 januari 2014]

Een standaardwerk over kwaliteitsmanagement

Een standaardwerk over kwaliteitsmanagement dat samengesteld is door een team van zeer ervaren vakdeskundigen. Men is erin geslaagd om theorie en praktijk evenwichtig bijeen te brengen in een overzichtelijke en logische behandeling van de vele aspecten van kwaliteitsmanagement en met name ook de structuur – én cultuur – elementen. Dat is de kracht en toegevoegde waarde van dit boek, dat start met een inleidend hoofdstuk over de historische ontwikkeling van het vakgebied. Daarna volgen vier delen volgens de bekende plan-do-check-act benadering waarin de vele aspecten van het kwaliteitsdenken belicht worden. Daarbij wordt een herkenbare aanpak gevolgd: essentie van de leerstof, verdieping daarvan, vragen en opdrachten met antwoorden, afgerond met teksten voor verdere verdieping. Met vele toelichtende schema’s, overzichten en kaderteksten. Geschikt voor gebruik in opleidingen (hbo, wo) en voor zelfstudie om logisch om logisch wegwijs gemaakt te worden op het brede terrein van kwaliteitsmanagement. [NBD Biblion 2013]

Meer over het boek

Redacteur Ouke Pijl over het boek (video)

Inhoudsopgave tweede druk Kwaliteitsmanagement in de Praktijk

Kernstof
1.1 Kwaliteit is mensenwerk
1.2 Stenen in de vijver
1.3 Wat speelt er vandaag?
1.4 Menselijke succesfactoren
1.5 Rol van de kwaliteitsmanager
1.6 Vragen en opdrachten
1.7 Extra: de gedragsbiologische basis van kwaliteitsmanagement
1.8 Antwoorden
Literatuur

Deel I Plannen en ondernemen

2. Strategie en organisatie-ontwikkeling
Kernstof
2.1 Strategie en kwaliteitsmanagement
2.2 Organisatieontwerp
2.3 Organisatieontwikkeling
2.4 Vragen en opdrachten
2.5 Organisaties beter begrijpen: Cynefin Framework
2.6 Antwoorden
Literatuur

3. INK-managementmodel
Kernstof
3.1 Ontstaansgeschiedenis van het INK-managementmodel
3.2 INK-managementmodel
3.3 PDCA- en IMWR-cirkel
3.4 Vier dimensies en vier niveaus van complexiteit
3.5 Toepassingen van het INK-managementmodel
3.6 Vragen en opdrachten
3.7 Extra: positiebepaling, vaststellen van verbeterpunten en veranderbereidheid
3.8 Antwoorden
Literatuur

4. Managementsystemen: compliance en duurzaamheid
Kernstof
4.1 High Level Structure
4.2 Omgaan met risico’s
4.3 Voorbeelden van managementsysteemnormen
4.4 Invoeren van een managementsysteem
4.5 Duurzaam ondernemen
4.6 Vragen en opdrachten
4.7 Extra: sociale en ethische standaarden
4.8 Antwoorden
Literatuur

5. Inspireren en mobiliseren
Kernstof
5.1 Ontwikkelen van plannen: inspireren op niveau
5.2 Mythe van beheersbaarheid
5.3 Vaardigheden voor mobiliseren
5.4 Vragen en opdrachten
5.5 Extra: persoonscertificatie
5.6 Antwoorden
Literatuur

Deel II Organiseren en samenwerken

6. Samen werken in processen
Kernstof
6.1 Wat zijn processen?
6.2 Managen van processen
6.3 Modelleren van processen
6.4 Vragen en opdrachten
6.5 Extra: professioneel partnership in het onderwijs
6.6 Antwoorden
Literatuur

7. Processen optimaliseren
Kernstof
7.1 Procesmanagement
7.2 Total Productive Maintenance (TPM)
7.3 Lean Manufacturing
7.4 Six Sigma
7.5 Lean/Six Sigma
7.6 Quick Response Manufacturing
7.7 Vragen en opdrachten
7.8 Extra: ToC, BPR en RCM
7.9 Antwoorden
Literatuur

8. Projectaanpak en procesregie
Kernstof
8.1 Projectmanagement
8.2 Procesregie
8.3 Opdrachten geven en opdrachten nemen
8.4 Vragen en opdrachten
8.5 Extra: programmamanagement – sturen op verbinding
8.6 Antwoorden
Literatuur

9. Samen werken aan resultaat
Kernstof
9.1 Werken in teams
9.2 Samenstellen van teams
9.3 Leidinggeven aan teams
9.4 Effectief samenwerken
9.5 Teamdoelen en -resultaten
9.6 Teams ontwikkelen
9.7 Vragen en opdrachten
9.8 Extra: checklists op teamfunctioneren
9.9 Antwoorden
Literatuur

Deel III Meten en rapporteren

10. Meten en weten
Kernstof
10.1 Prestatiemetingen
10.2 Meten en rapporteren in balans
10.3 Meten is zweten?
10.4 Feedback geven en ontvangen
10.5 Vragen en opdrachten
10.6 Extra: het kernkwadrant
10.7 Antwoorden
Literatuur

11. Auditing: van vinken naar vonken
Kernstof
11.1 Audits: professioneel kijkje in de keuken
11.2 Uitvoeringsvormen voor lerende audits
11.3 Auditpraktijk: van planning tot opvolging
11.4 Audits zijn mensenwerk: betrokken partijen
11.5 Vragen en opdrachten
11.6 Extra: luisteren, samenvatten, doorvragen
11.7 Antwoorden
Literatuur

12. Quality is free
Kernstof
12.1 Kosten van gebrek aan kwaliteit
12.2 PKF-model
12.3 VnV-model
12.4 Kwaliteitskostenonderzoek
12.5 Investeringsmodellen
12.6 Vragen en opdrachten
12.7 Extra: Earned Value Methode
12.8 Antwoorden
Literatuur

13. Wat vindt uw stakeholder?
Kernstof
13.1 Tevredenheid en waardering
13.2 Waarderingsonderzoek
13.3 Wat vindt de medewerker?
13.4 Wat vindt de klant?
13.5 Wat vindt de maatschappij?
13.6 Wat vinden bestuur en financiers?
13.7 Een klacht is een kans
13.8 Rol van kwaliteitsmanager
13.9 Vragen en opdrachten
13.10 Extra: variabelen, steekproeven en vragenlijsten
13.11 Antwoorden
Literatuur

Deel IV Reflecteren en verbeteren

14. Leren verbeteren
Kernstof
14.1 PDCA-cyclus als leercyclus
14.2 Leren verbeteren op individueel niveau
14.3 Leren verbeteren op teamniveau
14.4 Leren verbeteren op organisatieniveau
14.5 Single, double en triple loop leren
14.6 Rol van de kwaliteitsmanager
14.7 Vragen en opdrachten
14.8 Extra: organisatie en verandering in de praktijk
14.9 Antwoorden
Literatuur

15. Verbetertechnieken
Kernstof
15.1 Een keuze uit verbetertechnieken
15.2 Mindmap
15.3 Verwantschapsdiagram
15.4 Boomdiagram
15.5 Pareto
15.6 Visgraatdiagram
15.7 Vijfmaal waarom
15.8 Vragen en opdrachten
15.9 Extra: intervisie en intercollegiale toetsing
15.10 Antwoorden
Literatuur

Kwaliteitsmanagement: de verbindende factor
Inleiding
Deel I Plannen en ondernemen (plan)
Deel II Organiseren en samenwerken (do)
Deel III Meten en rapporteren (check)
Deel IV Reflecteren en verbeteren (act)
Rol van de kwaliteitsmanager

Literatuur
Organisaties
Vaktijdschriften
Afkortingen
Index

Website uitgever     Boek bestellen

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie