Organisatieanalyse

Stel, u wordt uitgenodigd om uw professionele indruk te geven van een bedrijf of een instelling. Waar moet u op letten? Wat moet u weten? De onderstaande checklist is zeker niet volledig en voor een kort gesprek natuurlijk veel te lang, maar kan u wel helpen op ideeën te komen. De genoemde punten zijn verdeeld over de onderwerpen: omgeving, beleid, processen, structuur, systemen, mensen, cultuur, kengetallen, en de functie van personen die u spreekt.

AspectVragen
Omgeving1. Belangrijkste klanten(groepen)?
2. Belangrijkste concurrenten/spelers?
3. Belangrijke samenwerkingsverbanden?
4. Belangrijkste leveranciers?
5. Trends en ontwikkelingen?
6. Welke bedrijfstak en bedrijfskolom?
7. Hoe communiceert de organisatie naar buiten (ook sociale media)?
Beleid1. Hoe luiden missie, visie en strategie?
2. Wanneer zijn deze voor het laatst aangepast?
3. Wat zijn doelstellingen en kritische succesfactoren?
4. Zijn deze bekend in de organisatie?
5. Is er een verband met de strategie en beleid?
Processen1. Wat is het primaire proces?
2. Welke meerwaarde levert dit op voor de klant?
3. Wat zijn de ondersteunende processen?
4. Zijn de processen geïdentificeerd?
5. Zijn de processen beschreven?
6. Zijn deze beschrijvingen actueel?
7. Komen prestatie-indicatoren van processen terug in de managementinformatie?
8. Zijn er proceseigenaren?
Structuur1. Wat is de structuur van de organisatie?
2. Hoe gedecentraliseerd is deze?
3. Aantal vestigingen?
4. Wat zijn de gezags- en communicatielijnen?
5. Wat is de rol van task forces, commissies en dergelijke?
6. Wat is de juridische (concern)structuur?
7. Hoe lang bestaat de organisatie?
Systemen en werkwijzen1. Hoe worden budgetten vastgesteld?
2. Van welke aard is het planningssysteem?
3. Welke zijn de hoofdmaatstaven ter beoordeling van de prestatie?
4. Hoe werkt het boekhoudkundig systeem?
5. Hoe verloopt de product- en informatiestroom?
Personeel1. Aantal medewerkers, verdeling mannen/vrouwen?
2. Gemiddelde lengte dienstverband en leeftijd?
3. Wat zijn de bekwaamheden, kennis en ervaring van de werknemers?
4. Wat zijn hun capaciteiten en kwaliteiten?
5. Wat zijn de verwachtingen van de werknemers?
6. Wat is hun attitude ten opzichte van de organisatie en hun baan?
Cultuur1. Zijn er zichtbare en geaccepteerde gedeelde waarden?
2. Wat zijn deze gedeelde waarden en op welke wijze worden zij overgedragen?
3. Wat zijn de gedragsnormen?
4. Wat zijn de belangrijke symbolen en symbolische activiteiten?
5. Wat is de dominante managementstijl?
6. Hoe worden conflicten opgelost?
Kengetallen1. Wat zijn belangrijke kengetallen, hun waarde en ontwikkeling?
2. Omzet en bijdrage?
3. Aantal producten/diensten?
4. Productlevenscyclus?
Functie van gesprekspartners1. Functiebenaming?
2. Belangrijkste verantwoordelijkheden?
3. Hoeveel mensen werken in deze functie?
4. Basisopleiding?
5. Welke banen heeft men eerder gedaan?
6. Verantwoordelijk voor budget?
7. Ontwikkelingen in de eigen professie?
8. Belangrijkste contacten op een dag?
9. Welke informatie wordt gebruikt?

  • David A. Aaker, Marktgericht Strategisch Beleid, Schoonhoven, Academic Service.
  • E.C.L. van der Kroft en S.C. Peij, Organisatieanalyse en advies – De controller als intern adviseur, Kluwer Bedrijfsinformatie.

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie