Opleidingsniveaus in Europa

In Europa worden volgens het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) acht opleidingsniveaus onderscheiden: basisonderwijs, 1e graad secundair onderwijs, (gedeeltelijk) voortgezet of secundair onderwijs, afgeronde studie op secundair niveau, beroepsgerichte post-secundaire opleiding, bachelor, master, doctor. Deze niveaus zijn in 2008 goedgekeurd door het Europees parlement. Het kwalificatieraamwerk beschrijft de opleiding in termen van niveau, vaardigheden, kennis en competenties.

Nationaal kwalificatieraamwerk

Door koppeling aan nationale kwalificatieraamwerken kunnen kwalificaties uit 36 Europese landen met elkaar vergeleken worden. In Nederland kennen we hiervoor het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF). Via het NLQF kunnen zowel bekostigde als particuliere onderwijsaanbieders hun opleidingen laten inschalen.

Overzicht inschaling NLQF en EQF van door de overheid gereguleerde kwalificaties [Bron: NLQF]

Dublin descriptoren

De Dublin-descriptoren beschrijven de eindtermen voor de studies aan universiteiten en hogescholen in Europa. Ze zijn in de jaren 2001–2004 op initiatief van Nederland en Vlaanderen opgesteld, genoemd naar de plaats waar in 2004 een overeenkomst over deze eindtermen bereikt werd. De Dublin descriptoren beschrijven de niveaus 5 t/m 8 van het NLQF/EQF. Via de website van het NLQF is een vergelijkende tabel te vinden van de Dublin descriptoren met de NLQF-niveaus 5 t/m 8.

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie