Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs is elke dag onderwerp van gesprek en discussie. Maar wat is onderwijskwaliteit nu eigenlijk? Navraag levert verschillende beelden op die vrijwel allemaal zijn te plaatsen in het onderstaande kader.

Kwalificaties en studiesucces

In hun boek ‘The University of Learning’ geven John Bowden en Ference Marton een definitie van onderwijskwaliteit die in de praktijk houvast blijkt te geven: “Ways of teaching (bringing learning about), assessment (finding out what has been learned), and university management (organizing learning) should be based on whether they facilitate intended learning outcomes.” De definitie laat zich samenvatten in een schema:

Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit begint bij de gewenste uitkomsten, bij de ‘intended learning outcomes‘. Deze zijn altijd verbonden met de buitenwereld; daar dient immers de toepassing plaats te vinden. Wanneer deze eindkwalificaties niet helder zijn of de verbinding met buiten is onvoldoende, dan zweeft alles wat in het onderwijsproces plaatsvindt. Daarvóór komen de toetsen, de ‘assessments‘. Wanneer de toetsen kunnen waarborgen dat studenten aantoonbaar aan de gewenste eindkwalificaties voldoen, dan lijkt in feite alles wat daarvoor in het onderwijs plaatsvindt, irrelevant. ‘Lijkt’, want onderwijs is pas succesvol wanneer zoveel mogelijk studenten de toets met goed gevolg kunnen afsluiten. Daar ligt de grote uitdaging van het leren, van ‘teaching‘: het onderwijs zo in te richten en te organiseren dat zoveel mogelijk studenten – met vaak zeer uiteenlopende ambities, perspectieven en mogelijkheden – toch kansrijk zijn bij het deelnemen aan de toets. Een toets, uiteraard, die qua inhoud en niveau is afgestemd op de eindkwalificaties en niet op een groter studiesucces.

  • John Bowden & Ference Marton, The University of Learning. Beyond Quality and Competence in Higher Education, Stylus Publishing, 2004.

 
Reacties

Ik ben het hier helemaal mee eens. Ik ga het nu naar onze directeur en administratie doorsturen. Onze school is echt belabberd qua organisatie. Leerlingen (waaronder ik) hebben 0 motivatie.

Geef een reactie