Multidimensionale organisatie

Hans Strikwerda signaleert in zijn boek ‘Van unitmanagement naar multidimensionale organisaties’ het ontstaan een nieuw concept voor het organiseren en besturen van organisaties. De multidimensionale organisatie kan veel beter inspelen op grillige markten, onvoorspelbaar consumentengedrag en eisen vanuit de kapitaalmarkt voor veel hogere niveaus van synergie.

‘Eén voor allen – allen voor één’

Multidimensionale organisaties zijn optimaal ingericht voor het tegelijkertijd realiseren van doelstellingen op verschillende ‘dimensies’ (product, regio, marktsegment, account):

  • Voor het organisatieresultaat van elke dimensie (omzet, winst, enz.) is een aparte manager verantwoordelijk.
  • Alle managers kunnen alleen door samenwerking de positie van de organisatie bij de afnemers optimaliseren.
  • De managers werken samen op basis van gemeenschappelijke organisatiedoelstellingen en gedeelde integrale managementinformatie voor elk van de onderscheiden dimensies.
  • Het belang van een dimensie hangt af van de mate waarin deze – op een zeker moment – bepalend is voor het succes van de organisatie.

Met name door geavanceerde ict-toepassingen is het mogelijk om te beschikken over de noodzakelijke multidimensionale managementinformatie.

Units versus dimensies

De kenmerken van de multidimensionale organisatie worden duidelijker door een vergelijking te maken met de unitorganisatie. Bij een unitorganisatie is er met opzet sprake van een onderneming binnen de onderneming vanuit de gedachte dat dit de betrokken managers tot betere prestaties aanzet.

AspectUnitorganisatieMultidimensionale organisatie
Raad van bestuurBeheert assortiment van unitsBestuurt een integrale organisatie
Klanten‘Eigendom’ van units‘Eigendom’ van de organisatie als geheel
InformatiemanagementDoor units (eigen systemen)Door organisatie (integrale systemen)
ManagersOndernemers voor hun eigen organisatieonderdeelTeamspelers gericht op bijdrage aan succes gehele organisatie
Bedrijfsmiddelen (resources)Binnen units, deels via Shared Service Centra (gemeenschappelijke diensten)Binnen Shared Service Centra
KenniswerkersReikwijdte blijft beperkt tot unitExpertise en creativiteit voor de organisatie als geheel
Interne kostenVerrekenenCellCONTENT
KennisdelingMoeizaam vanwege interne concurrentieGeen barrières, vrijelijke overdracht van kennis
MarktkansenRisicomijding vanwege verantwoordelijkheid voor benutting resourcesBedrijfsmiddelen kunnen volledig worden benut

  • Hans Strikwerda, Van unitmanagement naar multidimensionale organisaties, Van Gorcum, 1e druk 2008.

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie