Motivatie en angst

De belangrijkste angst die mensen hebben is die voor eenzaamheid, alleen zijn, er niet bij horen.

Angst en angstreductie

De manier waarop mensen angst reduceren, zegt iets over de manier waarop ze (psychologisch) functioneren. Er zijn verschillende soorten angstreductie te onderscheiden: afhankelijk, onderwerpend, isolerend en conformerend. Deze worden bepaald door: 1) De relatie tussen ervaringen uit de buitenwereld en de binnenwereld. 2) De relatie tussen de eigen ervaringen en die van een ander.

Angstreductie

Deze typering kan in verband worden gebracht met de behoeftenhiërarchie van Maslow, de managementstijlen van Wilson, de teamrollen van Belbin, de overheersende soort intelligentie en – indien de persoon ‘doorschiet’ in dit functioneren – een ziektebeeld.

Soorten angstreductie

Motivatie

U kunt mensen motiveren door aan te sluiten op hun eigen specifieke angstreductie; biedt alles aan en neem de reactie waar. Bedenk dat u geneigd bent om vanuit uw ‘eigen’ kwadrant te denken alsof iedereen zich daar in bevindt. Overigens heeft de ander dezelfde neiging.

Uiteraard zijn de bovenstaande typologieën niet absoluut. Gebruik ze uitsluitend om te kijken, oordeel niet te snel en trek daarna uw eigen conclusies.

  • Prof. Dr. P.C. van de Griend, Relatievormen en zelfkennis, 1983.
  • Prof. Dr. P.C. van de Griend, Omgaan met angst, 1996.
  • Gerard Snels, Wat niet weet, maar wel deert – Inleiding in de mentaliteitentheorie van Pieter van de Griend, Nijmegen, 2009 (te bestellen via de site Mentaliteitenleer).
  • Mentaliteitenleer: site van de Stichting Onderwijs Mentaliteitenleer (SOM).
  • Froukje D. Wirtz, Achter het masker van de persoonlijkheid – Gids tot zelfkennis voor individu en coach, Uitgeverij Nelissen, 2006.
  • Daniel H. Pink, Drive – de verrassende waarheid over wat ons motiveert, Business Contact, 2010 (zie ook YouTube).

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie