Missie, visie, strategie

Missie

Een missie definieert de bestaansgrond van een organisatie en geeft antwoord op de vraag: Waarom doen we wat we doen? Waartoe zijn wij op aarde? De missie is tijdloos, maar wel toe te passen op een concreet moment. Een missie staat niet voortdurend ter discussie. Aansprekende missies lijken vaak uit één zin te bestaan: ‘Het alledaagse bereikbaar, het bijzondere betaalbaar’ (Albert Heijn), ‘Alle informatie ter wereld organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken’ (Google), ‘Wij willen werken gemakkelijker maken’ (Apple). Een missie moet ook onderscheidend en betekenisvol zijn zijn. Deze missie is dat niet: ‘Wij willen de beste dienstverlener in zijn soort zijn.’

Missie, visie en strategie

Visie

De visie is een intelligente en doordachte uitwerking van de missie naar de praktijk: met het karakter van ‘zo doen wij dat’. In uitingen van de Rabobank zien we dat de visie wordt uitgelegd en dat die uitleg wordt afgesloten met de zinsnede: ‘Dat is de gedachte, dat is het idee.’ Die zinsnede typeert goed wat een visie is. Voor organisaties in concurrerende markten met veel soortgelijke aanbieders (supermarkten, banken, onderwijs) kan een visie ook het onderscheid maken. Kijk bijvoorbeeld eens naar de eerste zin in de visie van een tandartsenpraktijk: ‘Wij behandelen geen tanden, maar mensen met een hulpvraag.’

Strategie

De strategie beschrijft hoe de in de visie gestelde beelden en doelen bereikt gaan worden en geeft een samenhangende reeks acties aan voor het handhaven van de continuïteit op langere termijn. Strategische beslissingen zijn onherroepelijke beslissingen over het wezen van de organisatie. Op de eenmaal genomen beslissing kan de organisatie niet (gemakkelijk) meer terugkomen en daarmee legt ze zich voor een langere periode vast.

  • Een businessmodel kan heel geschikt zijn om missie, visie en strategie in samenhang uit te werken.
  • Kaplan, R.S. en Norton, D. Van strategie naar uitvoering. Amsterdam: Business Contact.

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie