Mindmapping

Mindmapping is een techniek, ontwikkeld door de Engelsman Tony Buzan, die u kan helpen om informatie, gedachten en denkpatronen in beeld te brengen. Het helpt u nieuwe verbanden te zien, op andere ideeën te komen en overzicht te behouden. Mindmapping zorgt ervoor dat de beide helften van uw hersenen worden gestimuleerd: zowel de linkerzijde voor het rationele en logische denken als de rechterzijde voor het zichtbaar maken van het creatieve denken.

Hoe maak ik een mindmap?

Neem een vel papier. Schrijf het onderwerp van uw mindmap middenop het papier. Maak vanuit het onderwerp vertakkingen naar allerlei deelaspecten. Groepeer aspecten, breng verbanden aan. Gebruik kleuren, symbolen, afbeeldingen en kaders. Gebruik zo weinig mogelijk tekst (steekwoorden). Mindmappen op papier kan heel handig zijn, maar beperkt het herordenen en rangschikken nogal. Gelukkig zijn er ook (freeware) computerprogramma’s beschikbaar, zie de verwijzing onderaan op deze pagina. Twee voorbeelden van mindmaps:

Toepassingen

Mindmapping past u vooral toe wanneer u veel informatie moet verwerken of ordenen. Tijdens het verzamelen van de gegevens brengt u als vanzelf structuur en verbanden aan. Bijvoorbeeld:

 • Actief lezen van artikelen en studieboeken.
 • Verkennen van een ingewikkeld nieuw onderwerp.
 • Verwerken van grote hoeveelheden ongestructureerde informatie.
 • Opstellen van een presentatie.
 • Voorbereiden bij het schrijven van een artikel of rapport.
 • Overzicht houden over uw werk.
 • Opzetten van een website.

Voorbeeld. Bij het schrijven van een notitie bepaalt u eerst in een mindmap de opbouw van het betoog. Daaraan voegt u de onderwerpen toe die u wilt behandelen. U kunt ook verwijzingen naar andere takken aangeven. Wanneer er veel verwijzingen ontstaan, kunt u de volgorde van de onderwerpen zonodig aanpassen. Pas dan begint u met het schrijven. Groot voordeel is dat de inhoud van hoofdstukken en alinea’s al grotendeeld is bepaald en u zich volledig kunt concentreren op het formuleren van de zinnen. Doordat er vrijwel geen structuurwijzigingen meer nodig zijn, blijft uw betoog consistent.

Tips

Er is geen vaste werkwijze voor mindmapping. Onderstaande tips kunnen helpen om de techniek met succes toe te passen.

 • Denk vooraf niet te veel na over de structuur: die vormt zich wel tijdens het ‘mappen’.
 • Maak eerst een tak ‘mandje’ waarin u in een ‘brainstorm’ alle onderwerpen en invalshoeken verzamelt die wellicht aan de orde moeten komen. Tijdens het verdere werk haalt u onderwerpen uit het mandje of gooit ze weer weg.
 • Maak niet te veel niveaus in de takken. Veel niveaus zijn later minder lastig over te zetten naar een heldere presentatie of een hoofdstukkenindeling.
 • Zorg voor takken met een vergelijkbaar aantal subtakken. Splits op of groepeer om daar meer balans in te krijgen.

 • Tony Buzan, The Mind Map Book, Radiant Thinking – Major Evolution in Human Thought, BBC Consumer Publishing.
 • Tony Buzan, Zakelijk mindmappen – Verbeter je prestaties op het werk, Pearson Education Benelux, 2010.
 • Hans Buskes, Meer inzicht en overzicht met mindmappen – sneller en succesvoller zakendoen, Eburon Business, 2011.
 • Software (met gratis te downloaden volledige proefversie): MindManager en iMindMap.
 • Freeware: FreeMind, Cmaps, Bubbl.us (eenvoudig, ‘web based’ met mogelijkheid tot delen met anderen).
 • Vergelijking van meerdere mindmap-programma’s.
 • Cursus Mind-Mapping.

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie