Managementstijlen

Succesvol gedrag wordt vaak onbewust herhaald in nieuwe situaties. Dergelijk gedrag is eerder aangeleerd en was toen blijkbaar effectief. Deze favoriete gedragsstijl is echter maar in een kleiner deel van de situaties effectief.

Kiezen voor gedragsstijlen

Succesvolle managers kunnen hun stijl (hun gedrag) aanpassen bij een gegeven situatie. N.B. Een stijlwisseling kan overigens bijzonder effectief zijn. Om bewust te kunnen omgaan met gedragsstijlen is het noodzakelijk om: 1) De eigen dominante managementstijl te kennen. 2) Te weten wanneer een invloedstijl effectief is en wanneer niet. 3) Andere stijlen te kennen en deze te kunnen toepassen. Om dit te kunnen doen zijn inzicht in persoonlijke leerstijlen (Kolb) en het verkrijgen van feedback onontbeerlijk. Hieronder komen aan de orde: de manegerial grid van Blake & Mouton en de managementstijlen van Wilson.

Manegerial grid

Blake & Mouton hebben een indeling gemaakt van managementstijlen door te kijken naar verschillen in mensgerichtheid en taakgerichtheid. Probeer uzelf en anderen eens een plaats te geven in dit diagram.

Blake-en-MoutonManagementstijlen

Wilson heeft een soortgelijke indeling gemaakt waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de mate van assertiviteit en de mens- dan wel taakgerichtheid. Hieruit zijn vier stijlen af te leiden:

  • Analyticus – Voorzichtig, nauwgezet, taakgericht en systematisch. Maar ook: besluiteloos, betweter, onpersoonlijk en bureaucratisch. De systeemspecialist.
  • Aanjager (‘driver’) – Resultaatgericht, eerlijk en pragmatisch. Maar ook: slechte samenwerker, onpersoonlijk, kortaf en kortzichtig. De ‘control’ specialist (Bush als president).
  • Vriendelijk (‘aimable’) – Diplomatiek, betrouwbaar, ondersteunend en mensgericht. Maar ook: mijden van conflicten, afhankelijk, toegeeflijk en minder daadkrachtig. De ‘support’ specialist.
  • Expressief – Duidelijkheid, snelle betrokkenheid, visionair en gevoel voor humor. Maar ook: slecht luisteren, ongeduldig, niet praktisch en snel afgeleid. De ‘social’ specialist (Clinton als president).

Wilson

 

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie