Kwaliteitszorg

Van ‘drive’ naar succes

Kwaliteit begint met een ‘drive’ om het steeds beter te doen: in het uitoefenen van vakmanschap, in organiseren en in samenwerken. De kunst is deze ‘drives’ te delen met anderen én ze te verbinden met de missie van de organisatie. Niet als een eenmalige activiteit, maar door steeds scherp te blijven: kijken wat er gebeurt en wat er door de klant wordt gevraagd. Kwaliteitszorg is niets anders dan het organiseren van ‘scherp blijven kijken’. En dat op zo’n manier dat er ook iets mee wordt gedaan. Om vervolgens de successen zichtbaar te maken, want dat versterkt weer de ‘drive’ om te blijven verbeteren.

Kwaliteitszorg met 2Reflect

Bij het uitvoeren van opdrachten zoekt 2Reflect een positie in de organisatie bij management en medewerkers. De aanpak is er op gericht het de organisatie zélf te laten doen. 2Reflect zorgt voor een goede start, geeft adviezen en reikt de nodige ’tools’ aan. 2Reflect heeft onder meer de volgende opdrachten uitgevoerd:

  • Ontwikkelen kwaliteitsbeleid: uitwerking van kwaliteitsdoelen en de organisatie van kwaliteitszorg.
  • Opzetten van kwaliteitssystemen volgens ISO 9001: vertalen van de abstracte eisen naar een uitvoerbare opzet binnen de organisatie.
  • Inrichten van een jaarlijkse managementcyclus met de bijbehorende managementinformatie.
  • Uitvoeren van interne audits en het trainen van medewerkers daarvoor.
  • Opzetten van onderzoeken naar klanttevredenheid.
  • NVAO-accreditaties in het hoger onderwijs, zowel voor de instelling als voor afzonderlijke opleidingen.

Bij kwaliteitszorg staan de wensen van de klant en een adequate organisatie voorop. “Zo eenvoudig als het kan, zo gestructureerd als het moet.”

Procesmanagement met 2Reflect Documenteren met 2Reflect Opdrachtgevers