Invloed en actie

In vrijwel iedere (werk)situatie proberen mensen door het nemen van actie invloed uit te oefenen op anderen. Bijvoorbeeld om iets te veranderen of om iets gedaan te krijgen. Wanneer we de situaties van wel/geen invloed en wel/geen actie tegen elkaar afzetten, ontstaat een herkenbare typering:

  • Loslaten: geen invloed (meer) hebben én geen actie (meer) ondernemen.
  • Opgeven: (nog) wel invloed hebben, maar geen actie (meer) ondernemen.
  • Vechten: geen invloed (meer) hebben, maar (nog) wel actie ondernemen.
  • Effectief zijn: invloed hebben én actie ondernemen.

Energieverlies en ‘flow’

Verminderen van de invloedssfeer bij gelijkblijvende of – nog erger – uitgebreidere acties, leidt tot energieverlies; datzelfde geldt voor het onbevredigende opgeven terwijl er wel invloed is. Omgekeerd ontstaat er ‘flow’ wanneer zowel de invloedssfeer als de acties worden uitgebreid; het berustende loslaten kan hetzelfde effect hebben.

Het hebben van invloed hoeft overigens niet samen te hangen met een formele bevoegdheid. In organisaties komen altijd mensen voor die weinig of geen bevoegdheden hebben, maar door hun persoonlijke aanpak uiterst invloedrijk kunnen zijn.

Invloed en actie

 

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie