Investors in People

De internationale standaard Investors in People (IiP) helpt organisaties om een verbeterproces op gang te brengen en vast te houden. IiP verbindt verantwoordelijkheden en ambities van mensen met die van de organisatie. Dit leidt tot een (meer) effectieve bedrijfsvoering.

IiP-standaard

De formele erkenning als ‘Investor in People’ zorgt ervoor dat voornemens afrekenbaar worden. Met ingang van 1 juli 2005 is de hier gepresenteerde nieuwe IiP-standaard van kracht. Drie principes geven houvast bij de ontwikkeling van organisatie en medewerkers:

  • Plannen: een Investor in People ontwikkelt effectieve strategieën om de prestaties van de organisatie te verbeteren met behulp van haar mensen.
  • Uitvoeren: de bijdrage van mensen aan de organisatie wordt erkend en gewaardeerd.
  • Beoordelen: een Investor in People onderneemt effectief actie om de prestaties van de organisatie te verbeteren met behulp van haar mensen.

Investors in People

Stappen naar erkenning

Om een gecertificeerde IiP-organisatie te worden, moeten de volgende stappen worden doorlopen:

  • Diagnose (2-4 maanden): kennismaken, quick scan, portfolio-opbouw, nulmeting.
  • Plannen (1-2 maanden): vaststellen gewenste acties en groeipad, opstellen actieplan, committment hoogste management.
  • Uitvoeren (12-18 maanden): uitvoeren en implementeren actieplan, koppeling aan beleidscyclus, beleidscyclus wordt verbetercyclus.
  • Beoordelen/assessment (1-3 maanden): onderzoek van organisatie, houden van interviews, rapportage (39 aan te treffen bewijzen bij de 10 indicatoren), voordracht aan Certificerende instantie, officiële erkenning.
  • Continu verbeterproces: het certificaat is drie jaar geldig, er is een verplichting om relevante wijzigingen in de organisatie te melden.

Investering

De investering in tijd en geld hangt af van de organisatieomvang, de ambitie, het startniveau, de zelfredzaamheid en – daarmee samenhangend – de inzet van een externe adviseur (niet verplicht). De doorlooptijd is 16-27 maanden.

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie