INK-model

Het INK-model (laatste vernieuwing in 2008) is afgeleid van het Europese EFQM-model en legt een verband tussen organisatiegebieden (voorwaarden of ‘enablers’) en resultaatgebieden. Bij resultaten gaat het nadrukkelijk niet alleen om financiële resultaten maar ook om de opbrengsten voor andere ‘stake holders‘: medewerkers, de maatschappij, klanten en partners, maar ook bestuur en financiers. Hieronder is het model voor de leesbaarheid van de teksten een kwartslag gedraaid ten opzichte van de meer gangbare presentatie).

 

INK-model

Cyclus

In het INK-model wordt ook een bijzondere invulling van de kwaliteitscyclus gebruikt. Naast de ‘harde’ en instrumentele cyclus van plan-do-check-act (pdca) worden ook ‘zachtere’ activiteiten onderscheiden die de verschillende elementen van de pdca met elkaar verbinden: inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren. De kleuren in het schema hieronder duiden de overeenkomst aan met het model hierboven.

PDCA--cycus met inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren. Dimensies

Het INK-model onderscheidt een aantal dimensies. Voorheen werden deze als ontwikkelingsfasen aangeduid. De dimensies geven aan hoe de organisatie is ingericht: rond (losse) activiteiten, of rond samenhangende activiteiten binnen een proces, of met daaraan toegevoegde besturings- en ondersteunende processen, of bovendien in samenwerking met ketens die ook buiten de organisatie liggen. Een hogere dimensie geeft een hogere ontwikkelingsfase aan.

INK-model: ontwikkeldimensies I en II

 

INK-model: ontwikkeldimensies III en IV

 

 

  • www.ink.nl.
  • Kees de Vaal, Ouke Pijl, Ben van Schijndel. Kwaliteitsmanagement in de praktijk. Hilversum, Uitgeverij Concept, 2013.

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie