Workshop ‘Teams voor Kwaliteit’

Workshop ‘Teams voor Kwaliteit’

In de Workshop ‘Teams voor Kwaliteit’ krijgen teams grip op het kwaliteitswerk. Uitgangspunt is respect en waardering voor de huidige situatie en wat daar is bereikt. Van daaruit zoeken we naar de beste punten om de bestaande situatie verder te brengen. Dat doen we aan de hand van korte presentaties, verschillende werkvormen, opdrachten en oefeningen.

Teams voor Kwaliteit