Enneagram

Het enneagram beschrijft negen verschillende types mensen. Ze onderscheiden zich door patronen in hun denken, voelen en doen. Het enneagram geeft u een beeld van uw sterke en zwakke punten en uw drijfveren. Het model wordt afgebeeld als een cirkel met negen punten die via verschillende lijnen met elkaar zijn verbonden (‘ennea’ = negen en ‘gramma’ = figuur/punt).

 • Bij elk punt hoort een van de zogenaamde basistypen.
 • De basistypen zijn verdeeld over drie centra: lichaam, emotie en intellect.
 • Het enneagram geeft ook een dynamiek aan tussen de basistypen.

Enneagram

Basistypen

Om het enneagram te kunnen gebruiken, zoekt u eerst uit welk basistype het beste bij u past. U kunt dat zelf doen aan de hand van de onderstaande beschrijving, of er een test voor doen (zie de verwijzingen onderaan deze pagina). De basistypen zijn:

 • Type l – De perfectionist, hervormer, verbeteraar, normsteller, volbrenger, leraar, prediker, inspecteur, rechter, ondernemer.
 • Type 2 – De helper, gever, (ver)zorger, manipulator, verleider, assistent, moeder, minnaar/minnares, macht achter de schermen, engelbewaarder.
 • Type 3 – De winnaar, de resultaatgerichte doener, de harde werker, de succesvolle werker, de acteur, de performer, de statuszoeker, de producer, de streber.
 • Type 4 – De romanticus, tragische romanticus, artiest, individualist, van koninklijken bloede, idealist, connaisseur.
 • Type 5 – De waarnemer, de onderzoeker, de denker, de analyticus, de wijze man/vrouw, de filosoof, de informatiejunk.
 • Type 6 – De loyalist, duivelsadvocaat, cynicus, scepticus, vragensteller, trouble shooter, wachter, held, rebel.
 • Type 7 – De avonturier, levensgenieter, de enthousiasteling, de avonturier, de optimist, de dromer, de visionair, de charmeur, de idealist, de generalist, de plannenmaker.
 • Type 8 – De baas, de leider, de uitdager, de beschermer, de confronteerder, de bombast, de top dog, de strijder, de krijgsman/vrouw, de moralist, de kampioen, de potentaat.
 • Type 9 – De bemiddelaar, de vredestichter en vredebewaarder, de bevrijder, de behouder, de liefhebber, de zoeker, de onderhandelaar.

Centra

De basistypen zijn in groepjes van drie verdeeld over de de cirkel in zogenaamde centra:

 • Emotionele centrum – Harttypen, ze reageren vanuit hun hart, vanuit de emotie. Voor deze typen is het begrijpen van anderen heel belangrijk. Ze ontlenen hun eigenwaarde door het contact met anderen. De typen uit dit centrum zijn erg bezig met de vraag: “Wat voel ik?” Drijfveer is verdriet.
 • Intellectueel centrum – Hoofdtypen, ze reageren vanuit hun hoofd, vanuit het denken. Ze zijn geïnteresseerd in het maken van afwegingen. De typen uit dit centrum zijn erg bezig met de vraag: “Wat denk ik?” Drijfveer isangst.
 • Lichamelijk centrum – Buiktypen, ze reageren vanuit hun buik, vanuit hun instinct. Ze zijn geïnteresseerd in veiligheid. De typen uit dit centrum zijn erg bezig met de vraag: “Wat doe ik?” Drijfveer is woede.

Dynamiek

Ook al past één bepaald basistype het beste bij u, het geeft nooit een volledig beeld van uw karakter. Ook andere basistypes komen in bepaalde omstandigheden naar voren.

 • Vleugelpunten, de punten die aan beide zijden van het basispunt liggen.
 • Stresspunt, het type waar u naar overstapt wanneer u onder spanning komt te staan (volg de pijl vanuit uw basispunt in de figuur).
 • Ontspanningspunt, het type waar u naar toe gaat wanneer u zich goed en veilig voelt (het punt van waaruit een pijl naar uw basispunt toegaat).

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie