Documenteren

Documenteren in Word en ExcelStructuur verbinden met inhoud

Documenteren is het verbinden van een boodschapper met een gebruiker door informatie in de vorm van van teksten en cijfers. Bijvoorbeeld: de vakman met werkinstructies voor collega’s, een bedrijfsleider met werkprocedures voor medewerkers, een docententeam met een zelfreflectie voor een auditpanel, een manager met cijfermatige rapporten, een bestuur met een beleidssamenvatting voor alle ‘stake holders’. De kunst van documenteren is het vervlechten van inhoud met structuur, zodat de boodschapper zijn verhaal herkent en de gebruiker het juiste beeld krijgt.

Documenteren met 2Reflect

2Reflect gaat eerst na voor wie het document is bedoeld om er wat mee te kunnen doen. Na de inventarisatie krijgt u een raamwerk zodat u weet wat u kunt verwachten. Daarna volgt de invulling door bestaande teksten samen te te nemen, te redigeren en waar nodig nieuwe teksten op te stellen. Voor cijfermatige overzichten geldt een soortgelijke werkwijze. 2Reflect heeft ervaring met de volgende soorten opdrachten:

  • Opstellen van kwaliteitshandboeken voor ISO-certificering.
  • Opstellen van procesbeschrijvingen volgens een unieke en compacte techniek voor het modelleren van processen.
  • Opstellen van kritische zelfreflecties voor NVAO-accreditaties in het hoger onderwijs, zowel op het niveau van de instelling als voor opleidingen.
  • Ontwikkelen en onderhouden van Excel-modellen voor het registreren en rapporteren van evaluaties, toetsuitslagen, cursusadministraties, managementinformatie en tijdboekingen.
  • Coördinatie en eindredactie van beroepsgerichte naslagwerken op uiteenlopende vakgebieden, waaronder meerdere drukken van het Polytechnisch Zakboek.

Documenteren in Word of Excel is vaak ook puzzelen en lang volhouden om tot een goede ordening te komen. Daar houdt niet iedereen van; 2Reflect wel.

 

Kwaliteitszorg met 2Reflect Procesmanagement met 2Reflect Opdrachtgevers