Discussiemoordenaars

Sommige deelnemers aan discussies of vergaderingen kiezen – bewust of onbewust – een houding die verdere discussie ernstig bemoeilijkt. Hoe kunt u daar als discussieleider mee omgaan?

Tips voor discussieleiders

  • Vasthoudende allesweters: moeilijk van hun standpunt te krijgen. Ze weten er alles van. Stel ze een moeilijke vraag. Ontmasker ze door nadere uitleg te vragen.
  • Ongeïnteresseerden: snij zaken aan waarvan u weet dat zij er belangstelling voor hebben.
  • Ongeduldigen: moeten steeds mensen in de rede vallen. Zeg dat ze zich rustig moeten houden en andere mensen moeten laten uitpraten.
  • IJdelen: vinden zichzelf interessant, vallen in herhalingen met veel omhaal van woorden. Vat even samen wat ze nu eigenlijk hebben gezegd.
  • Zwetsers: praten, praten en praten – anderen komen maar nauwelijks aan het woord. Leg ze het zwijgen op, maak duidelijk dat er ook nog anderen zijn. Of – in uiterste nood – werk met een vaste spreektijd voor iedereen.
  • Moeilijke praters: gebruiken ‘gecompliceerde terminologie’ en voegen veel ‘additionele visies’ toe. Vraag hen alles eens met eenvoudige woorden te herhalen. Ontmasker ze met korte samenvattingen.
  • Schuchteren: ze durven niet zo goed, hebben misschien wat faalangst. Stel ze gerust. Stel ze een vraag waarvan u weet dat ze er een goed antwoord op hebben. Neem ze in bescherming tegenover anderen die ze overdonderen.
  • Agressievelingen: ze spreken veel met stemverheffing, dreigen weg te lopen. Dat kan veel indruk maken op anderen. Laat ze wat links liggen. Vraag ze zakelijk te zijn. Stem eventueel over besluiten.
  • Tactici: gebruiken gebrekkige vergelijkingen en citaten, spelen mensen tegen elkaar uit. Probeer ze te doorzien, leg ze vast op wat ze zeggen. Geef ze weinig kans hun spelletje te spelen.

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie