Conflictoplossing

Overal waar wordt (samen)gewerkt, komen conflicten voor. Conflicten hoeven niet altijd negatief te zijn. Een conflict biedt u de kans een dieper liggend probleem op te lossen. Door een conflict kunt u ook kennisnemen van andere gezichtspunten; achteraf blijken die vaak een aanvulling te zijn op uw eigen gezichtspunten.

Conflictoplossend gesprek

“Wil jij niet eens met ze praten?” Die vraag kan u worden voorgelegd door iemand die denkt dat ú kunt helpen bij het oplossen van een conflict tussen anderen. Ga van te voren na of u dat wilt en schat de kans op succes in. Uw onpartijdigheid en onafhankelijkheid is een eis. Ga na of de conflictpartijen u ook zo beoordelen. Bij het voeren van het gesprek, kunnen de volgende tips handig zijn.

  • Bereid het gesprek voor: wat wilt u bereiken en welke aanpak is daarvoor het beste?
  • Zorg voor goede communicatieregels en stel die samen aan het begin van het gesprek vast.
  • Laat ieder zijn verhaal doen, verwerk de emoties en bouw deze af.
  • Blijf bij het onderwerp en laat niet toe dat er andere (emotionele) zaken worden bijgehaald.
  • Laat betrokkenen voor zichzelf praten.
  • Laat niet op de persoon spelen.
  • Reflecteer op gevoelens en non-verbale signalen.
  • Blijf neutraal.
  • Laat de zienswijze van de één door de ander samenvatten; dwing de partijen in elkaars schoenen te gaan staan.
  • Geef ‘feedback’ door aan te geven wat de gevolgen zijn van het gedrag van de ander.

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie