Coaching

In een coachinggesprek doet de coach een beroep op het nemen van initiatief en op iemands persoonlijke verantwoordelijkheid. Er zijn vier verschillende coachingstijlen die afhankelijk van de situatie kunnen worden ingezet: counseling,mentoring, confronteren, tutoring.

Coachinggesprek

Bij een coachinggesprek is het de kunst van de coach goed te luisteren en niet meteen aan oplossingen te denken. Een goed coachinggesprek kent de volgende opbouw:

  • Entree: begroeting, organisatie van het gesprek.
  • Contracting: Waar gaan we het over hebben?
  • Gegevens verzamelen: open vragen, minimale eigen inbreng. Aan dit onderdeel kan veel tijd worden besteed.
  • Gegevens betekenis geven: Wat betekent dat voor jou? Hoe ga je daar iets aan doen? Wat heb je er aan gedaan? Niet zelf met oplossingen komen! Niet sturen!
  • Beslissen: Wat ga je doen?
  • Implementatie: Hoe ga je het organiseren?
  • Evaluatie. En … zonodig opnieuw beginnen met wellicht een andere stijl.

Counseling

De geschikte situatie voor counseling is als iemand voldoende kennis en vaardigheden heeft, maar toch niet de verantwoordelijkheid kan dragen voor een taak (gebrek aan zelfvertrouwen). De coach probeert samen met de persoon in kwestie te achterhalen waar de problemen liggen. Voorbeelden van vragen: Zie je knelpunten om dit te kunnen bereiken? Wanneer kun je dit af hebben? In welke stappen ga je deze taak volbrengen? Wat doe je nu om deze taak te volbrengen? Na deze fase vat de coach het probleem samen. Vervolgens gaan ze samen mogelijke oplossingen bedenken en de beste oplossing kiezen door de voor- en nadelen op een rijtje te zetten.

Mentoring

De coach stelt zich als mentor op als iemand zowel voldoende kennis en vaardigheden heeft als voldoende zelfvertrouwen om verantwoordelijkheid te dragen voor zijn werk. Mentoring betekent dat de coach in de gaten houdt dat iemand voldoende uitdagende doelen heeft. Het resultaat is dat de gecoachte persoon voldoende bevoegdheden krijgt en afgesproken taken volledig aan hem gedelegeerd zijn.

Confronteren

Dit is nodig in de situatie waarbij iemand niet bereid is verantwoordelijkheid te nemen, noch voldoende kennis en vaardigheden heeft zijn taak uit te oefenen. De coach confronteert de persoon met deze situatie in een tweegesprek. Het resultaat is dat de persoon weet waar hij aan toe is. Het gesprek eindigt met concrete nieuwe afspraken voor de komende tijd.

Tutoring

Tutoring is een instruerende stijl van leidinggeven. De coach demonstreert en gaat naast iemand staan. Het is het overbrengen van kennis en vaardigheden. Als iemand bijvoorbeeld niet goed begrijpt hoe hij een dialoog moet voeren kan hij aan zijn coach vragen hem dit te leren.

 
Reacties

Hallo,
Ik wil graag dit model gebruiken voor mijn opleiding. Nu ben ik verplicht te vermelden welke bron ik heb gebruikt. Is dit een zelfbedacht model of kan ik ergens naar verwijzen? (APA).
Met vriendelijke groet,
Esther Krikke

Dag Esther. Dank voor je belangstelling. Bij de tekst zijn meerdere bronnen gebruikt om tot een samenvatting te komen. Je kunt dus wat mij betreft het beste verwijzen naar deze pagina van mijn website, waar ook verwijslinks zijn opgenomen. Succes met je opleiding! Groeten van Ouke

Geef een reactie