Thema: Strategie

Een businessmodel (ook wel bedrijfsmodel) geeft aan hoe organisaties hun missie, visie en strategie kunnen realiseren, zowel intern (hoe zijn we georganiseerd?) als extern (hoe is onze relatie met andere partijen?). Elk bedrijf en elke instelling kunnen een businessmodel ontwikkelen en toepassen; de term ‘business’ is in die zin wat misleidend. In het model wordt duidelijk welke meerwaarde er voor Lees verder

Vierfasenmodel

Thema's: Strategie
Reacties: Geen

Ritme van organisatieontwikkeling Volgens Teun Hardjono (1995) is bij veel organisaties een bepaalde ontwikkeling te zien met verschillende fasen (het vierfasenmodel ). Elke organisatie begint met een idee, iets waar behoefte aan is, een uitvinding, een gat in de markt. Het idee alleen is niet voldoende voor succes, het moet ook worden verkocht. Wanneer dat in voldoende mate is gelukt, Lees verder

Levende onderneming

Thema's: Strategie
Reacties: Geen

Arie de Geus vraagt aandacht voor het evenwicht tussen exploratie en exploitatie van ondernemingen. Hij gebruikt voor ondernemingen de metafoor van een levend organisme dat besluit tot acties als resultaat van een leerproces. Een bedrijf is meer dan een machine om geld te maken. Succesvolle ondernemingen (lees: lang bestaande ondernemingen) kenmerken zich door:

Strategy gaps

Thema's: Strategie
Reacties: Geen

In veel organisaties blijft er een kloof bestaan tussen ‘waar ze staan’ en ‘waar ze willen komen’. Het management ontwikkelt met veel bevlogenheid en enthousiasme een (nieuwe) strategie. De medewerkers vinden daar echter uiteindelijk maar weinig van terug in de alledaagse operationele doelstellingen en gewenste resultaten. Oorzaken van ‘strategy gaps’ ‘Strategy gaps‘ kunnen verschillende oorzaken hebben:

Missie Een missie definieert de bestaansgrond van een organisatie en geeft antwoord op de vraag: Waarom doen we wat we doen? Waartoe zijn wij op aarde? De missie is tijdloos, maar wel toe te passen op een concreet moment. Een missie staat niet voortdurend ter discussie. Aansprekende missies lijken vaak uit één zin te bestaan: ‘Het alledaagse bereikbaar, het bijzondere Lees verder

SWOT-analyse

Thema's: Excelleren, Strategie
Reacties: Geen

SWOT: inventariseren én analyseren Een SWOT–analyse begint met een inventarisatie van sterke punten (strengths), zwakke punten (‘weaknesses), kansen (opportunities) en bedreigingen (threats). De sterktes en zwaktes zijn intern, kansen en bedreigingen komen van buitenaf. Een SWOT-analyse kan worden toegepast op een organisatie die haar positie in de markt wil analyseren, maar ook op een persoon die zijn loopbaanmogelijkheden wil verkennen. Lees verder

Marktanalyse

Thema's: Strategie
Reacties: Geen

Bij het kiezen van een marketingstrategie gaat er steeds om de eigen positie te vergelijken met die van de concurrent en de omstandigheden van de markt. Dat kan bijvoorbeeld met een SWOT-analyse, waarin een interne analyse (SWot) en een externe analyse (swOT) tegen elkaar worden gelegd. Marktgroeitempo <> Marktaandeel In de zogenaamde BCG-matrix (van Boston Consultancy Group) is het marktgroeitempo Lees verder

Strategievorming

Thema's: Strategie
Reacties: Geen

In hun boek Strategy Synthesis schetsen Bob de Wit & Ron Meyer een aantal paradoxen bij het omgaan met strategie. Er is natuurlijk geen beste manier om strategievorming op te pakken. Waar het om gaat is te onderkennen waar keuzes mogelijk zijn en welke invalshoeken daarbij zijn te onderkennen. Afhankelijk van de omstandigheden kan dan een effectieve keuze worden gemaakt. Het Lees verder