Thema: Blog

Results #HU #HU_UAS Institutional Review #ITK : 1) Shared vision and consistent policies ✅ 2) Execution ✅ 3) Monitoring and Evaluation ✅ 4) Improvement ✅. All in all lots of compliments, some recommendations. Making me proud of HU UAS! — Eltjo_on_Quality (@Eltjo19) 12 december 2018 Teamwerk voor kwaliteit Het jaar 2018 was bijzonder uitdagend: veel te doen, veel gedaan en Lees verder

Op donderdag 8 februari 2018 organiseert het HBO Platform van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) de bijeenkomst Peer review als kwaliteitsinstrument in het hbo. Peer reviews: kansen, risico’s, competenties Al enige tijd horen we in het hbo veel over peer review als kwaliteitsinstrument. Dat roept twee vragen op: welke voordelen en risico’s heeft peer review als kwaliteitsinstrument in het Lees verder

Het plein en de toren Frederic Laloux neemt ons in zijn boek Reinventing organisations mee in het verhaal van twaalf organisaties die hun structuren, praktijken en culturen hebben vormgegeven op een cyane manier. Ze onderscheiden zich van klassieke managementconcepten door drie doorbraken: zelfsturing, heelheid en evolutief doel. Laloux noemt Buurtzorg als een Nederlands voorbeeld van een cyane organisatie. Ook andere (zorg)organisaties Lees verder

Begin 2017 stelde ik mezelf het doel elke week minstens 50 km te gaan fietsen. Om het vast te houden maakte ik op mijn Facebookpagina een album Goed voornemen 2017 aan. Daarin plaatste ik wekelijks foto’s van de fietstocht en hield daar ook de stand bij als in Chinese productiehal: <aantal keren gefietst>/<aantal weken dat ik had kunnen fietsen>/<aantal weken Lees verder

De hark op de schop? Voor mij was 2016 een jaar waarin de actualiteit van ‘nieuw organiseren‘ de rode draad vormde bij veel opdrachten en werkzaamheden. Steeds vaker zie je dat de ‘verticale’ hiërarchische organisatie (de ‘organisatiehark’) plaats gaat maken voor ‘horizontale’ samenwerkingsverbanden in processen, in netwerkorganisaties en in teams – waarbij de grens tussen de interne organisatiestructuur en de Lees verder

Een tijdje geleden stond ik in een lift en daar viel mijn oog op de alarmknop op het bedieningspaneel, zie de foto. Noem het beroepsdeformatie, maar aan de hand van die foto kunnen we een volledige pdca-cyclus reconstrueren. Iemand heeft de functie, de vormgeving en de uitvoering van het paneel bedacht (plan). Het paneel is geproduceerd, in de lift geplaatst Lees verder

Visie en verbinden Voor mij was 2015 een prachtig en rijk jaar bij het samen werken aan kwaliteit. Een jaar waarin me nog duidelijker werd hoe betekenisvol visie en verbinden zijn. Een gedeelde visie verbindt de doelen van een organisatie met persoonlijke drijfveren; zonder visie kan sturen iets ‘mechanisch’ worden. Ontmoetingen bleken opnieuw een belangrijke inspiratiebron: gezamenlijk werken en reflecteren met gedeelde Lees verder

De afgelopen zomervakantie reisden wij door de Highlands van Schotland. Langs smalle ‘single track roads’ reden we naar de mooiste plekjes van het wonderschone eiland Skye. Links rijden heeft op zo’n smalle weg geen betekenis meer. Bij tegenliggers konden we vaak niet uitwijken door de ‘boggy’ (moerassige) berm. Gelukkig was de weg regelmatig kort verbreed met een ‘passing place’. Die Lees verder

Zelfs W. Edwards Deming (1900-1993), de geestelijk vader van de PDCA-cyclus, kwam nog even aan het woord op de derde dag van de driedaagse basisleergang kwaliteitsadviseurs in het hbo: “Beware of figures. You better know how to use them.” De leergang wordt aangeboden door de Deursen Onderwijsgroep (nu Onderwijs.pro) en 2Reflect. Er namen dertien adviseurs deel van de HKU, Inholland, HvA, HU, Fontys en Artemis. Ze Lees verder

Jaren geleden verzorgde ik voor Defensie een presentatie over een nieuwe versie van de kwaliteitsnorm ISO 9001. Tussen de grote groep militairen in de zaal was ik vrijwel de enige in burgerkleding. Ik vertelde dat in de nieuwe norm – voor de kenners: ISO 9001 2000 – het belang van de klant een veel belangrijkere plaats had ingenomen. Met de Lees verder