Business modellen: Canvasmodel

Een businessmodel (ook wel bedrijfsmodel) geeft aan hoe organisaties hun missie, visie en strategie kunnen realiseren, zowel intern (hoe zijn we georganiseerd?) als extern (hoe is onze relatie met andere partijen?). Elk bedrijf en elke instelling kunnen een businessmodel ontwikkelen en toepassen; de term ‘business’ is in die zin wat misleidend. In het model wordt duidelijk welke meerwaarde er voor de klant wordt geleverd, op welke doelgroep de organisatie zich richt, hoe de verschillende organisatieonderdelen waarde toevoegen (waardeketen), hoe de financiën in elkaar zitten, en hoe de organisatie zich verhoudt tot concurrenten. Het model kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld de de rol en betekenis van kwaliteitszorg in een organisatie aan te scherpen.
Canvas-businessmodel

Canvasmodel

Alexander Osterwalder en Yves Pigneur hebben een handboek geschreven voor het ontwikkelen van businessmodellen. In Business Model Generatie hanteren ze het zogenaamde canvasmodel. Met dit model beschrijven ze de businessmodellen van veel bekende organisaties. Ze geven ook werkvormen om dit voor de eigen organisatie uit te voeren. Het canvasmodel bestaat uit negen bouwstenen, verdeeld over vier hoofdvelden:

  • Bij aanbod gaat het om de waarde die voor de klant wordt gecreëerd, hoe in de klantenbehoefte wordt voorzien. Dat wat als het ware klaarstaat voor de klant, nog voordat het eerste contact is gelegd.
  • In de groep klant wordt aangegeven hoe relaties met klanten worden opgebouwd en onderhouden, via welke communicatie- en distributiekanalen het contact met de klant wordt gerealiseerd en hoe dat gebeurt voor de verschillende klantsegmenten.
  • Bij infrastructuur gaat het om wat nodig is om klanten te kunnen bedienen: partners van buiten de organisatie, de kernactiviteiten die worden uitgevoerd en de bedrijfsmiddelen of resources (assets) die daarvoor nodig zijn.
  • En bij financiën gaat het om de financiering van de infrastructuur en het verdienmodel. Wanneer er minder sprake is van een ‘business’ kan het ook om niet-materiële opbrengsten gaan.

Een businessmodel is dus meer dan een verdienmodel: het beschrijft alle aspecten die invloed hebben op het creëren van meerwaarde en de missie te realiseren. Het kan ook worden toegepast op een bepaalde bedrijfsfunctie zoals kwaliteitsmanagement.

Volgorde van invullen

Het invullen van het Canvasmodel gaat vaak iteratief: u doorloopt de velden en die brengen u weer op ideeën over een andere invulling van  eerder ingevulde velden. Begin in ieder geval met de velden propositie en doelgroep, daarna bijvoorbeeld partners en vervolgens de andere velden.

Inspiratie: over het Canvasmodel

 
Reacties

Interessant artikel! Het boek Business Model Generatie al besteld.

Helaas heb ik ook op de link “Meteen aan de slag: Build your own Business Model Canvas online.” geklikt, en heb ik de vijf euro betaald voor de BMCanvas webtool. Maar dat is niet veel bijzonders. Het is slechts een snel in elkaar gedraaide webapplicatie waarmee je niet meer kunt, dan wat notitities op een virtueel bord plakken.

Dit kun je ook gewoon oplossen door het canvas (zie figuur op deze pagina) zelf te schetsen in een word of exel document.

Ik krijg die vijf euro niet meer terug, maar ik hoop met deze comment te voorkomen dat andere lezers hier intrappen!

In het algemeen, complimenten voor de website en de artikelen!

Geef een reactie