Over 2Reflect

2Reflect ondersteunt organisaties bij kwaliteitszorg, procesmanagement en documenteren. Zo eenvoudig als het kan en zo gestructureerd als het moet. Met oog voor de achterliggende bedoeling én de details die in de dagelijkse praktijk doorslaggevend kunnen zijn.

De kunst van organiseren

2Reflect voert sinds 2001 opdrachten uit op het gebied van kwaliteitszorg, procesmanagement en documenteren. Bij de eerste kennismaking met opdrachtgevers verkennen we achtergronden en de gevraagde dienstverlening. De kennisuitwisseling in dat gesprek is uiteraard vrijblijvend en heeft voor beide partijen altijd meerwaarde. Wanneer we kansen zien voor samenwerking, stelt 2Reflect een offerte op om zaken scherp te krijgen. 2Reflect kan opdrachten zelfstandig uitvoeren. Het is ook mogelijk te kiezen voor een opzet waarbij 2Reflect zorgt voor een goede start, management en medewerkers op weg helpt en de nodige ‘tools’ aanreikt. Voordeel daarvan is dat de investering beperkt blijft en de organisatie snel zelfstandig verder kan. Zie de blogs met activiteiten in 2018, 2017, 2016 en 2015.

Ouke Pijl

Ouke PijlOuke Pijl van 2Reflect heeft een passie voor organiseren: het verbinden van mensen, ‘inhoud’ en structuren. Zo eenvoudig als het kan en zo gestructureerd als het moet. Met oog voor de achterliggende bedoeling én de details die in de dagelijkse praktijk doorslaggevend kunnen zijn. Ouke (1955) is geboren en opgegroeid in Groningen. Geschoold in techniek (hts), sociologie (universiteit) en bedrijfskunde. Hij heeft ervaring als redacteur, hoofd bedrijfsbureau, kwaliteitsmanager, directiesecretaris, auditor, trainer, projectleider en adviseur. Naast een vaste werkkring heeft hij sinds 2001 zijn eigen adviesbureau 2Reflect. Ouke woont in Arnhem, is getrouwd en heeft drie kinderen. Zijn hobby’s zijn taal, fietsen, landschapsfotografie, muziek en Groninger cultuur en geschiedenis. Meer over Ouke  is te vinden op LinkedIN.

Contact

Met 2Reflect kan Ouke zijn passie voor organiseren delen met anderen. Door kennis uit te wisselen via het Kennisblog op deze website en via publicaties waaronder het boek Kwaliteitsmanagement in de praktijk. Maar ook en vooral door organisaties en professionals te ondersteunen met organiseren. Belangstelling? Neem dan vooral vrijblijvend contact op. Ouke staat u graag te woord – maar dat had u al begrepen.

Logo van 2ReflectDe naam ‘2Reflect’ heeft betrekking op reflecteren, een term die al in de eerste editie van de Grote Van Dale (1864) is opgenomen met een nog steeds actuele betekenis: “terugstralen, terugkaatsen, terugbuigen, nadenken, overwegen”. De ‘2’ verwijst naar een activiteit met twee partijen en naar het Engelse ‘to reflect’. In het logo (op deze site spaarzaam gebruikt) zijn twee verticale streepjes opgenomen die ook weer verwijzen naar twee partijen en die samen een pauze-teken (||) vormen dat ondermeer op mediaspelers is te vinden. De gedachte daarachter: om te reflecteren is het nodig even een pauze te nemen. Om eens te kijken wat er allemaal gebeurt, waar het allemaal ook al weer om begonnen was.