Partners

2Reflect maakt deel uit van een netwerk met een aantal partners. In dit netwerk kunnen – na overleg met de opdrachtgever – opdrachten worden gedeeld en vindt er gezamenlijke kennisuitwisseling plaats. Ook deelnemer worden van dit netwerk? Neem contact op met 2Reflect.


De Vaal Advies heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van kwaliteits-, proces- en projectmanagement. Wij zoeken graag met u naar mogelijkheden om de prestaties van uw organisatie te verbeteren en maken bijvoorbeeld gebruik van audits en training. De mens – medewerker, klant, leverancier, belanghebbende – is voor ons net zo belangrijk als het toepassen van modellen en systemen.


De Deursen Onderwijsgroep ondersteunt instellingen voor hoger en voortgezet onderwijs bij accreditaties, verbetertrajecten, instellingsaudits, toets nieuwe opleiding, visitaties van lectoraten en kenniscentra, beleidstrajecten, visiedocumenten, interne auditsystemen, totstandbrenging van kwaliteitscultuur en onderwijsprojecten. Dit kan in de rol van projectleider, schrijver en adviseur.


ALtraining en advies is gericht op effectieve interacties in het hoger onderwijs. AL ondersteunt managers en docenten door trainingen en advies op het gebied van audits en didactiek. Voor auditees en auditoren biedt AL diverse trainingen om adequaat en overtuigend te functioneren tijdens een auditdag. Voor docenten biedt AL trainingen en videocoaching om optimale lessituaties te realiseren. Samen met u wil AL bijdragen aan beter hoger onderwijs.


Hanny Deelen is een betrokken en resultaatgerichte GZ-Psycholoog  / Coach / Trainer die begeleiding biedt aan leidinggevenden en docenten op het vlak van persoonlijk leiderschap, samenwerking en communicatie. Hanny maakt gebruik van verschillende theoretische modellen en daagt uit om te experimenteren met nieuw gedrag. In dit proces reikt zij praktische handvatten aan die bijdragen aan bewustwording en effectief functioneren. Haar aanpak is transparant, betrokken en direct.


2Reflect ondersteunt organisaties bij kwaliteitszorg, procesmanagement en documenteren. 2Reflect heeft een passie voor organiseren: het verbinden van ‘inhoud’ met structuren. Zo eenvoudig als het kan en zo gestructureerd als het moet. Met oog voor de achterliggende bedoeling én de details die in de dagelijkse praktijk doorslaggevend kunnen zijn.