Basisleergang onderwijskwaliteit hbo

Sinds 2015 verzorgen Paul van Deursen (Onderwijs.Pro) en Ouke Pijl van 2Reflect samen de “Basisleergang onderwijskwaliteit hbo”. Deze driedaagse leergang is vanaf de introductie in 2015 bijzonder succesvol en voorziet in een behoefte van zowel kwaliteitsadviseurs als opleidingsmanagers en anderen die betrokken zijn bij accreditatie en curriculumvernieuwing. Deelnemers hebben veel waardering voor de opzet en inhoud van het programma. Ze geven aan veel profijt te hebben van het uitwisselen van kennis en ervaring met collega’s van andere instellingen.

Programma

Het programma is onderverdeeld in zes blokken. Met de deelnemers gaan we in op onderwerpen als: ontwikkeling van het hbo, de betekenis van onderwijskwaliteit, kwaliteitsmanagement, ontwerp van onderwijs en toetsen, het accreditatiekader, auditing en evalueren, verbetermanagement, onderwijsorganisatie, horizontaal en verticaal organiseren, netwerkorganisaties en positie kiezen (Canvas-model, procesregie). Iedere deelnemer krijgt vooraf de gelegenheid artikelen door te nemen zodat we tijdens de bijeenkomsten zoveel mogelijk samen aan de uitwerking van opdrachten kunnen werken. Tussen de cursusdagen zit voldoende tijd om het geleerde in de praktijk te brengen. Na afloop ontvang je een certificaat op basis van actieve deelname.

Informatie en aanmelding

De groepsgrootte van de leergang is 15-20 deelnemers. De kosten van de driedaagse leergang bedragen €1990,- (excl. btw). Dit bedrag is inclusief het ruim 500 pagina’s tellende naslag- en studieboek Kwaliteitsmanagement in de praktijk én de uitgave Kwaliteit van Toetsing onder de Loep. Aanmelden of meer weten? Neem contact op met Paul van Deursen (Paul@onderwijs.pro / 06 226 863 16) of Ouke Pijl ( / 06 106 476 73). Meer informatie en ervaringen van deelnemers zijn te vinden op de website van Onderwijs.Pro. NIEUW: we bieden op basis van deze succesvolle leergang ook een eendaagse training voor opleidingscommissies aan.