Thema: Blog

De hark op de schop? Voor mij was 2016 een jaar waarin de actualiteit van ‘nieuw organiseren‘ de rode draad vormde bij veel opdrachten en werkzaamheden. Steeds vaker zie je dat de ‘verticale’ hiërarchische organisatie (de ‘organisatiehark’) plaats gaat maken voor ‘horizontale’ samenwerkingsverbanden in processen, in netwerkorganisaties en in teams – waarbij de grens tussen de interne organisatiestructuur en de Lees verder

Een tijdje geleden stond ik in een lift en daar viel mijn oog op de alarmknop op het bedieningspaneel, zie de foto. Noem het beroepsdeformatie, maar aan de hand van die foto kunnen we een volledige pdca-cyclus reconstrueren. Iemand heeft de functie, de vormgeving en de uitvoering van het paneel bedacht (plan). Het paneel is geproduceerd, in de lift geplaatst Lees verder

Visie en verbinden Voor mij was 2015 een prachtig en rijk jaar bij het samen werken aan kwaliteit. Een jaar waarin me nog duidelijker werd hoe betekenisvol visie en verbinden zijn. Een gedeelde visie verbindt de doelen van een organisatie met persoonlijke drijfveren; zonder visie kan sturen iets ‘mechanisch’ worden. Ontmoetingen bleken opnieuw een belangrijke inspiratiebron: gezamenlijk werken en reflecteren met gedeelde Lees verder

De afgelopen zomervakantie reisden wij door de Highlands van Schotland. Langs smalle ‘single track roads’ reden we naar de mooiste plekjes van het wonderschone eiland Skye. Links rijden heeft op zo’n smalle weg geen betekenis meer. Bij tegenliggers konden we vaak niet uitwijken door de ‘boggy’ (moerassige) berm. Gelukkig was de weg regelmatig kort verbreed met een ‘passing place’. Die Lees verder

Zelfs W. Edwards Deming (1900-1993), de geestelijk vader van de PDCA-cyclus, kwam nog even aan het woord op de derde dag van de driedaagse basisleergang kwaliteitsadviseurs in het hbo: “Beware of figures. You better know how to use them.” De leergang wordt aangeboden door de Deursen Onderwijsgroep en 2Reflect. Er namen dertien adviseurs deel van de HKU, Inholland, HvA, HU, Fontys en Artemis. Ze kwamen steeds Lees verder

Jaren geleden verzorgde ik voor Defensie een presentatie over een nieuwe versie van de kwaliteitsnorm ISO 9001. Tussen de grote groep militairen in de zaal was ik vrijwel de enige in burgerkleding. Ik vertelde dat in de nieuwe norm – voor de kenners: ISO 9001 2000 – het belang van de klant een veel belangrijkere plaats had ingenomen. Met de Lees verder